Inhoudsopgave
watervogels

Bergeend

bergeend
Bergeend - vrouw
©André Karwath aka Aka
[CC BY-SA 2.5 ] Wikimedia


Bergeend
(Tadorna tadorna)
soort: Halfgans - Grondeleend

De bergeend is een opvallend gekleurde grote vogel die tot de halfganzen behoort.

Hij heeft een bruine borstband op zijn wit met bruine verenpak, een donkere zwartgroene kop en een felrode snavel. Het mannetje heeft ook nog een rode knobbel op zijn snavel.

Hij kan tot 65 cm lang worden en tot 1,5 kg zwaar.

Je ziet hem in ons land op de Waddeneilanden, de duinen, het IJsselmeer en in Zeeland. In Belgie o.a. in het natuurgebied Het Zwin.
Bergeend

Door met zijn snavel in de modder te wroeten, haalt hij kleine waterdiertjes als wormen en slakjes naar boven maar hij eet ook kleine visjes, algen en gras. Je ziet hem ook grondelen om zijn voedsel binnen te krijgen.

Bergeenden maken hun nest soms in leegstaande gebouwen, onder struiken of in een oude hooiberg. Maar ook vaak onder de grond, in een gat of oud konijnenhol en daar heeft hij ook zijn naam aan te danken.

Ze leggen 1 keer per jaar 8 tot 10 eieren (februari - augustus)


Tadorna-tadorna

Bergeend boven het Duitse wad
©M.Buschmann
[GFDL or CC-BY-SA-3.0], Wikimedia Commons

bezoek ook eens

Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved