Inhoudsopgave
roofvogels

Blauwe kiekendief

Sperwers - Circus cyaneus

tyto alba
Circus cyaneus man
By Isle of Man Government [CC BY 2.0], via_Wikimedia_Commons

algemeen
De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een zeer schaarse broedvogel in Nederland. De soort heeft een aantal broedplaatsen op de Waddeneilanden, in de Dintelse Gorzen, de Oostvaardersplassen, de Meinweg en zeer verspreid in het noorden van Nederland. In de winter komen Scandinavische blauwe kiekendieven Nederland binnen om te overwinteren.(bron: wikipedia)

Blauwe kiekendieven hebben een lengte van ongeveer 50cm en een spanwijdte van 100 tot 120cm. Het mannetje is blauwgrijs met een donkergrijze vleugelachterrand en zwarte vleugelpunten. Het vrouwtje heeft donkerbruine bovendelen en geelbruine onderdelen met donkerder strepen. Ze hebben een witte stuitvlek.voedsel
De blauwe kiekendief eet graag muizen, kikkers, kleine vogels en eenden maar ook een ei eet hij graag.

nesten en legsel
Blauwe kiekendieven bouwen hun nest op de grond, meestal tussen begroeing om hun nest tegen vossen te beschermen. Daarin leggen ze 4 - 6 eieren.


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved