Inhoudsopgave
roofvogels

Boomkruiper

boomklever
© naturfotografen-forum.de


Boomkruiper (Certhia brachydactyla)

algemeen
Boomkruipers worden ongeveer twaalf centimeter groot en ze hebben een naar beneden gekromde, spitse snavel. Zijn onderkant is wit, zijn bovenkant heeft de kleur van boombast en het streepje boven zijn ogen is wit. Mannetje en vrouwtje hebben dezelfde kleur.

Zijn voorkeur zijn loofbossen, parken en tuinen met veel vruchtbomen. Hij klimt met kleine sprongetjes in een spiraalvormige bewegingslijn langs boomstammen omhoog en zoekt daarbij in de boombast naar insecten en spinnen die hij er met zijn snavel uitpeutert. De boomkruiper kan je het hele jaar door in Nederland en België zien.
boomkruiper

nest en legsel
Het nest wordt gebouwd van takjes, grashalmen, mos, haren en veertjes in een boomspleet, achter boombast of een holte in een bouwwerk. Het vrouwtje legt vijf tot zeven eieren om vervolgens twee weken te broeden. Na die twee weken komen de jongen ter wereld. Na nog eens twee weken verlaten de jongen het nest.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved