Inhoudsopgave
roofvogels

Boompieper

boomklever


Boompieper (Anthus trivialis)

algemeen
De boompieper is een insectenetende zangvogel die zich thuis voelt aan de bosrand en in heidevelden. Hij lijkt op een mus en wordt ongeveer 15cm groot.

De boompieper heeft een geelachtige borst met donkere streepjes en roze poten. Ook vertoont hij veel gelijkenis met de graspieper maar die laatste voelt zich het beste in natte graslanden. Zijn zang heeft wat kanarieachtigs en klinkt schitterend.
boomkruiper

Ze eten insecten die ze van de grond oppikken. Ze leggen 1-2 keer 4-6 eieren in een nest in het grasland.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved