Inhoudsopgave
roofvogels

Bruine kiekendief

Sperwers - Circus aeruginosus

tyto alba
afbeelding wikipedia

algemeen
Bruine kiekendieven komen in de zomer in bijna geheel Europa voor, met uitzondering van Ierland, Scandinavië en het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast komen ze in de winter in het westen van Europa voor waaronder in Nederland en België. (bron: wikipedia)

Ze leven in moerassen of kustgebieden maar door het verdwijnen van veel moerasgebieden is hun aantal de laatste jaren achteruit gegaan.

De bruine kiekendief is een grote en zware vogel. Het mannetje is aan de bovenzijde bruin met grijze veren in de vleugels en zwarte vleugeleinden. Het vrouwtje is donkerder van kleur met een roomkleurige kop, keel en schouders.Bruine kiekendieven zweven vaak met plotselinge wendingen vlak boven de grond op zoek naar een prooi. Tijdens het zweven hebben ze hun vleugels in een v-vorm schuin omhoog.

voedsel
Ze jagen op muizen, kikkers, kleine vogels, eieren en zelfs op konijnen.

nesten en legsel
Bruine kiekendieven bouwen hun nest op de grond, tussen hoog gras of in rietkragen. Ze leggen 4 -5 eieren.


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved