Inhoudsopgave
watervogels

Canadese Gans

canadese ganzen.jpg
© academic.ru link


geluid: Luc de Bruijn (soundcloud.com)
Canadese Gans
(Branta canadensis)

De Canadese Gans is een grote vogel met een zwarte kop en een lange zwarte hals. Hij heeft een witte band, die over zijn wangen tot zijn keel loopt en hij heeft een witgekleurde borst.

Canadese Ganzen hebben een lengte van 55 tot 100 cm bij een gewicht van 3 tot 6 kg. Mannetje en vrouwtje zien er hetzelfde uit.

Deze gans komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en het is dus een exoot. Was het vroeger een trekvogel, tegenwoordig is hij het hele jaar door in ons land te zien en is nu dus een standvogel.
canadese-gans-in-de-vlucht

© Alan D. Wilson [CC BY-SA 2.5 ], via Wikimedia Commons

bezoek ook eens

's Nachts slapen de vogels op het water en overdag eten ze, zowel op het water als op het land. Ze eten gras en graangewassen, zaden, sommige waterplantjes en ook kleine waterdiertjes.

Hun nest maken ze op de grond bij het water en leggen daarin 1 keer per jaar 5 tot 6 eieren (april-juni)


nest-canadese-gans
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved