Inhoudsopgave
roofvogels

Fitis

boomklever
foto: Aviceda on wikipedia
licensie: Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported


Fitis (Phylloscopus Trochilus)

algemeen
De fitis is een klein. slank vogeltje dat sprekend lijkt op de tjiftjaf. Ze horen dan ook als tweelingsoort tot dezelfde familie. Ze zijn wel te onderscheiden door de zang.

Deze is bij de fitis muzikaal, vloeiend en aflopend, terwijl bij de tjiftjaf de zang bestaat uit het herhaaldelijk roepen van tjif-tjaf.

De fitis heeft een grijsgroene rug, gelige onderzijde, witte oogstreep en doorgaans lichte poten. Hij overwinterd in Afrika en kondigt met zijn terugkeer de lente aan.Hij eet insekten en spinnen en pikt die tussen de bladeren of vangt ze in zijn vlucht.

Ze hebben één broedsel per jaar met 4 tot 8 eieren in een goed verborgen nest op de grond. Na twee weken broeden worden de jongen geboren. Na nog een periode van twee weken vliegen de jongen uit en worden dan nog enige tijd gevoerd. Twee weken later zijn ze volledig zelfstandig.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved