Inhoudsopgave
roofvogels

Fluiter

boomklever
foto: Steve Garvie on wikipedia
licensie: Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 Generic


Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)

algemeen
De fluiter is een groot zanger en is herkenbaar aan het citroengeel en heldergroen in zijn verenpak.

Kenmerkend is ook de gele borst en de witte buik. Ze worden ongeveer 13 cm groot.

Fluiters broeden vooral in hoogopgaand en schaduwrijk, open bos en vaak op hellingen. Hoog in de bomen zoekt hij naar zijn voedsel zoals insecten en spinnen.

Ze maken een nest van gras op de grond en leggen 6-7 eieren in mei-juni.Fluiters broeden vooral in hoogopgaand en schaduwrijk, open bos en vaak op hellingen. Hoog in de bomen zoekt hij naar zijn voedsel; insecten en spinnen.

Ze maken een nest van gras op de grond en leggen 6-7 eieren in mei-juni.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved