Inhoudsopgave
roofvogels

Geelgors

boomklever
foto: Marek Szczepanek CC 3.0


Geelgors (Emberiza citrinella)

algemeen
De geelgors is een zangvogel met een zeer kenmerkend geluid. Met ongeveer 16 cm is hij iets groter dan een mus.

Geelgorsen komen voor in bosranden, wegbermen en in heggen, houtwallen en heidevelden.

Hij eet zaden en in de zomer ook wormen en insecten.

Met name in de herfst en de winter kun je ze ook in je tuin tegenkomen.Het nest maakt de geelgors van gras of stro op de grond onder bosjes of in het talud. Ze hebben 2-3 legsels per jaar en leggen per keer 3-5 eieren.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved