Inhoudsopgave
roofvogels

Havik

Sperwers - Accipiter gentilis

tyto alba
by Jeff Fischer on pinterest

algemeen
De havik is een middelgrote roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae) waartoe ook andere dagroofvogels zoals arenden en buizerds behoren (bron: wikipedia)

Hij kan wel 50 tot 65 cm groot worden en heeft korte brede vleugels en een lange haast vierkante staart.

Het mannetje is bovenaan bruin en onderaan wit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is bovenaan leigrijs, onderaan grijs en is veel groter dan het mannetje. Ze hebben allebei een lichte wenkbrouwstreep. Havikken lijken wel wat op de sperwer maar zijn zwaarder gebouwd.voedsel
Havikken hebben sterke klauwen en jagen op konijnen, hazen, vogels en zelfs op roofvogels. Soms jagen havikken vanaf een tak en storten zich dan op hun prooi, een andere keer vliegen zij in cirkels om dan plotseling in duikvlucht hun prooi te pakken. Ze kunnen dan een snelheid van wel 80 km per uur bereiken.

nesten en legsel
Hun nest bouwen ze op een hoge en goed verstopte plek. Ze gebruiken het elk jaar opnieuw en maken het ieder jaar weer een stukje groter.

vindikhier.nl
Havik - man © Norbert Kenntner


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved