Inhoudsopgave
roofvogels

Houtduif

Columba palumbus
foto: Tristan Ferne - Woodpigeon by Snowmanradio, CC BY 2.0, Link

Houtduif
(Columba palambus)

algemeen
Houtduiven broeden het liefst in bossen, parken en tuinen, maar omdat ze tegenwoordig meer en meer in stedelijke gebieden voorkomen, maken ze niet zelden gebruik van gebouwen.

Ze bouwen slordige nesten van takken en het is geen uitzondering dat een ei na het leggen meteen door de losjes gegroepeerde takken op de grond valt. Houtduiven leggen 2 eieren.

Na het uitbroeden voederen zowel man als vrouw de jongen. Juvenielen missen in de eerste zomer de kenmerkende witte halsvlek.
houtduif ei
foto: Paul-Albin Bertoye [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Hoewel houtduiven kunnen overkomen als dommige en sullige vogels zijn ze op hun foerageer- en nestplaats tamelijk agressief.

Ze kunnen met hun vleugels rake klappen uitdelen aan soortgenoten, maar ook aan bijvoorbeeld eksters. Er vallen tijdens deze schermutselingen echter nooit doden.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, koolmees en merel tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved