roofvogels

Huismus

huismussen
foto: maxpixel.net - CC0 1.0

Huismus
(Passer domesticus)

De huismus eet voornamelijk zaden en insecten. Het is een lawaaierig vogeltje en zijn zang beperkt zich doorgaans tot getjilp.

Een mus is een standvogel: hij blijft doorgaans rond dezelfde plek wonen.

De huismus beweegt zich vliegend of hippend voort. Het aantal in ons land neemt snel af. Maar in een goede omgeving met voldoende schuilplaatsen, voelt hij zich zodanig goed thuis dat in die omgeving zijn aantal gemakkelijk weer kan uitbreiden. In onze tuin is in enkele jaren tijd zijn aantal verdrievoudigd.

Huismussen hebben 2-3 keer per jaar een legsel in het nest van 4-5 eieren.Met een plek waar de vogels kunnen badderen doe je ze een groot plezier.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, koolmees en merel tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved