Inhoudsopgave
watervogels

Kolgans

kolgans
© Arpingstone op Wikimedia - GFDL


Kolgans
(Anser albifrons)

De Kolgans lijkt veel op de Grauwe Gans maar is een beetje kleiner en heeft een witte bles rond zijn roze gekleurde snavel.
Daarnaast heeft hij grillige zwarte strepen op zijn borst, die goed zichtbaar zijn als ze vliegen.

Kolganzen zijn trekvogels. In de wintermaanden kun je hem in ons land in grote aantallen zien, vooral in Friesland en Zeeland.

Na het overwinteren trekken ze naar het hoge noorden waar dan het broedseizoen begint. Een klein deel van de kolganzen blijft hier het hele jaar door in Friesland en bij de grote rivieren.
kolganzen vlucht.jpg

Kolganzen in de vlucht
© By Andreas Trepte [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

bezoek ook eens

Hun nest bouwen ze op de grond en leggen daarin 1 keer per jaar 5 tot 6 eieren (ongeveer in juni)

Ze eten grassen, wintertarwe, graan en wortels.


kolgans winter.jpg

Kolgans in de winter op het ijs
© J.Segraves & Howcheng op wikipedia - GFDL

bezoek ook eens


Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved