Inhoudsopgave
watervogels

Krakeend

krakeend
krakeend met jongen
© Dave Menke op Wikimedia - (FWS)


krakeend
(Anas strepera)
soort: Grondeleend

Krakeenden zijn ongeveer even groot als de wilde eend maar ze hebben een kleinere, hoekige kop.

Je ziet ze meestal op ondiep binnenwater. In de herfst zoeken ze groter water op en mengen zich met andere watervogels als meerkoeten.

Eenden kwaken natuurlijk maar naast het gekwaak maakt het mannetje ook fluittoontjes. Dat geluid hoor je in de geluidsopname.
krakeend

Krakeend - man
© Andreas Trepte [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

bezoek ook eens

Krakeenden zoeken hun voedsel pal onder het wateroppervlak, zo zie je ze grondelen. Hij eet waterplantjes en zaden maar ook kleine waterdiertjes en insecten.

Ze maken hun nest op de grond, aan de waterkant en hebben 1 legsel per jaar van 8 tot 12 eieren (april - juni)


Tadorna-tadorna
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved