Inhoudsopgave
aanbiedingen

Bespaartips en 'Local Exchange Trading Systeem'

Besparen maakt Rijk

Niet alleen in het gewone levensonderhoud zoals je aankopen in de supermarkt valt veel te besparen maar ook op uitgaven als energieverbruik, zowel gasverbruik als stroomverbruik, de kosten van water en natuurlijk je autokosten.

En dan zijn er vaak besparingen mogelijk op de premie van je zorgverzekering en op andere kostenposten als de kosten van telefoon, internet, vakantie en zelfs op de onkosten die je tuin met zich meebrengen. Besparen op energie en zorg zal je het meeste voordeel opleveren. Met besparen vergroot je je koopkracht.

Bespaartips

LETS ofwel 'Local Exchange Trading Systeem'

Handelen met gesloten beurzen
Het Lets-systeem is een manier om met gesloten beurzen te handelen, waarbij op lokaal niveau diensten of producten worden geruild binnen een groep van ingeschreven leden. L.E.T.S staat voor de afkorting 'Local Exchange Trading Systeem', vrij vertaald 'Lokaal Economisch Transactie Systeem'. Doe jij dit voor mij, dan doe ik dat voor jou, is het principe. Zoals 'lap jij mijn ramen, plak ik jouw band'. Met dit systeem van ruilhandel kun je veel geld besparen en in deze tijd waarin de koopkracht onder druk staat is LETS dus voor heel veel mensen zeer interessant.

Koopkracht

In de huidige economische omstandigheden willen veel mensen een andere koers varen en vervangende oplossingen zoeken voor hun afgenomen koopkracht. Het opzetten van een LETS-systeem heeft naast duurzame en economische motieven ook als beweegreden burgers te stimuleren hun eigen kracht als uitgangspunt te nemen en een beroep te doen op ieders individuele kwaliteiten en creativiteit.

Er zijn Lets-groepen (lets-kringen) in heel het land en zoveel meer wereldwijd. Gewoonlijk wordt er een fictief muntstelsel gebruikt om de waarde van een dienst of de waarde van te ruilen goederen aan te geven. Dat geeft een helder beeld van de waarde voor hen die diensten of goederen willen aanbieden, afnemen of ruilen. Zo heeft de Lets-kring in Alkmaar de lokale valuta 'zonnetje' in gebruik, hebben ze in Drachten de 'peije' en gebruiken ze op het eiland Texel 'boetjes'. Andere organisaties spreken van '(waarde)punten' en dat zijn het eigenlijk ook.

Wat zegt wikipedia erover?
Een ruilkring of lokale ruileconomie (Engels: exchange trade economy) is een economie die is gebaseerd op directe of indirecte ruilhandel. In een ruilkring ruilen de deelnemers goederen en diensten met elkaar, zonder dat daar geld voor wordt betaald. Daarmee krijgen oude spullen vaak een nieuw leven. Door gebruik van een virtuele munteenheid krijgen de deelnemers die spullen of diensten ontvangen toch het gevoel dat zij er iets tegenover zetten. Lees meer op wikipedia
besparen met gesloten beurs
Handel of dienstverlening met gesloten beurzen
Hoe werkt het in de prakijk?
In het kort werkt het als volgt, lezen we op de website van Letsa in Alkmaar: Ik doe de tuin voor Marie. Marie betaalt me met zonnetjes. Marie bakt taarten voor Peter, zij ontvangt daar weer zonnetjes voor.

Kortom, iedereen doet wat ‘ie leuk vindt. En wat je niet leuk vindt, of waar je minder goed in bent, dat besteed je uit. Het is toch fantastisch om een tuinman te hebben die regelmatig langskomt!

Hieronder zie je een overzicht van een aantal letskringen en letswinkels.

HEBBEN!
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved