Inhoudsopgave
scanner kanalen mobiele communicatie

Marifoonkanalen - Doelen & Diensten

De marifoonkanalen liggen in het frequentiegebied van 156 - 162 MHz, de kanalen hebben tussenruimtes van 25 kHz. De marifoon wordt onder andere gebruikt door de beroepsvaart, bedrijven in waterwerken, havenmeesters, brug- en sluiswachter, waterstaat, politie en reddingsdiensten, en soms ook door de recreant.

In onderstaande tabel zijn de marifoonkanalen vermeld met daarbij het gebruikersdoel.
Enkele kanalen zijn voor specifieke doeleinden gereserveerd en verboden voor ieder ander gebruik dan waarvoor bedoelt. In de tabel zijn deze in rood aangegeven.

Sommige van de kanalen worden in duplex gebruikt, met verschillende frequenties voor zenden en ontvangen. Meestal is de hoogste frequentie de basis en de laagste frequentie de mobiele post. Andere kanalen worden in simplex gebruikt. Ofwel: "Hoort u mij?.....Over!"


binnenvaart
De Margaretha-Hendrik, gebouwd in 1981 bij Van Goor BV in Monnickendam, onderweg op woelig water.

Marifoonkanalen - Doelen

Kanaal Freq.
Schip
(MHz)
Freq.
Wal
(MHz)
Gebruikers - Doel
00
156.000 156.000 Internationaal Reddingskan./Posten KNRM-KNBRD

60 156.025 160.625 Verkeersbegeleiding
01
156.050 160.650 Verkeersbegeleiding

61 156.075 160.675 Verkeersbegeleiding
02
156.100 160.700 Verkeersbegeleiding

62 156.125 160.725 Verkeersbegeleiding
03
156.150 160.750 Verkeersbegeleiding

63 156.175 160.775 Verkeersbegeleiding
04
156.200 160.800 Verkeersbegeleiding

64 156.225 160.825 Nautische informatie
05
156.250 160.850 Verkeersbegeleiding

65 156.275 160.875 Verkeersbegeleiding
06
156.300 156.300 Nautisch intership verkeer

66 156.325 160.925 Nautische informatie
07
156.350 160.950 Verkeersbegeleiding

67 156.375 156.375 Opsporing & Redding (SAR)
08
156.400 156.400 Nautisch intership verkeer

68 156.425 156.425 Verkeersbegeleiding
09
156.450 156.450 Divers nautisch gebruik

69 156.475 156.475 Verkeersbegeleiding
HEBBEN!
marifoonkanaal Kanaalnummer, zoals te zien bij bruggen en sluizen.


Vervolg marifoonkanalen - doelen
Kanaal Freq.
Schip
(MHz)
Freq.
Wal
(MHz)
Gebruikers - Doel
10
156.500 156.500 Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren

70 156.525 156.525 DSC/DSC-Berichten (Nood- en aanroepkanaal)
11
156.550 156.550 Havenoperaties

71 156.575 156.575 Havenoperaties
12
156.600 156.600 Havenoperaties

72 156.625 156.625 Nautisch intership verkeer tbv bergings- en sleepactiviteiten & sociaal verkeer
13
156.650 156.650 Nautisch intership verkeer

73 156.675 156.675 Nautische informatie tbv bestrijding verontreinigingen
14
156.700 156.700 Havenoperaties

74 156.725 156.725 Havenoperaties
15
156.750 156.750 Intraship

75 156.775 156.775 Havenoperaties
16
156.800 156.800 Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal

76 156.825 156.825 Divers nautisch gebruik
17
156.850 156.850 Intraship

77 156.875 156.875 Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations
18
156.900 161.500 Bruggen & Sluizen

78 156.925 161.525 Nautische informatie
19
156.950 161.550 Nautische informatie

79 156.975 161.575 Verkeersbegeleiding
20
157.000 161.600 Bruggen & Sluizen

80 157.025 161.625 Verkeersbegeleiding
rotterdam-haven
Haven Rotterdam

Vervolg marifoonkanalen, gebruiksdoelen
Kanaal Freq.
Schip
(MHz)
Freq.
Wal
(MHz)
Gebruikers - Doel
21
157.050 161.650 Verkeersbegeleiding

81 157.075 161.675 Verkeersbegeleiding
22
157.100 161.700 Bruggen & Sluizen

82 157.125 161.725 Bunkering & Proviandering
23
157.150 161.750 Kustwacht

83 157.175 161.775 Kustwacht
24
157.200 161.800 Nautische informatie

84 157.225 161.825 Bruggen & Sluizen
25
157.250 161.850 Verkeersbegeleiding

85 157.275 161.875 Bruggen & Sluizen
26
157.300 161.900 Nautische informatie

86 157.325 161.925 Nautische informatie
27
157.350 161.950 Verkeersbegeleiding

87 157.375 157.375 Divers nautisch gebruik
28
157.400 162.000 Nautische informatie

88 157.425 157.425 Tijdelijke maritieme evenementen
29
157.450 162.050 Scheepvaartbedrijven

89 157.475 162.075 Scheepvaartbedrijven
30
157.500 162.100 Loodskanaal naar Laad/Losplaatsen

90 157.525 162.125 Oliebestrijdingsvaartuigen
31
157.550 162.150 Jachthavens (Marina kanaal)

91 157.575 162.175 Scheepvaartbedrijven
32
157.600 162.200 Scheepvaartbedrijven

92 157.625 162.225 Scheepvaartbedrijven
33
157.650 162.250 Rijkswaterstaat

93 157.675 162.275 Scheepvaartbedrijven
34
157.700 162.300 Scheepvaartbedrijven

94 157.725 162.325 Scheepvaartbedrijven
35
157.750 162.350 Rijkswaterstaat

95 157.775 162.375 Scheepvaartbedrijven
36
157.800 162.400 Rijkswaterstaat

96 157.825 157.825 RWS Coastguard 01 & Oliebestrijding
37
157.850 157.850 Rijkswaterstaat (Jachthavens Engeland/Ierland)

97 162.475 162.475 Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht
38
157.900 162.500 Rijkswaterstaat

98 157.925 162.525 Scheepvaartbedrijven
39
157.950 157.950 Korps Landelijke Politie Diensten

99 157.975 157.975 Scheepvaartbedrijven
40
158.000 158.000 Korps Landelijke Politie Diensten
AIS1 (87H) 161.975 161.975 AIS transponder
AIS2 (88H) 162.025 162.025 AIS transponder
rotterdam-haven
Haven Rotterdam

    Opmerkingen:

  • Kanaal 10 wordt tevens gebruikt voor de binnenwateren t.b.v. veiligheidsverkeer en als aanroepkanaal
  • Kanaal 13 is voor de binnenwateren het uitwijkkanaal voor kanaal 10 en voor de zeevaart het navigatie veiligheidskanaal in het kader van het GMDSS
  • Kanaal 16 is tevens het afhandelingskanaal na een DSC-alarmering
  • Kanaal 72 wordt in Nederland gebruikt voor bergings- en sleepactiviteiten

De winkel van ons allemaal

Marifoonkanalen Diensten

Dienst Kanaal Frequentie
KNRM 00 156.0000
Verkeerscentrale IJsselmeer 01 160.6500
Verkeerscentrale Brandaris 02 160.7000
Centrale Meldpost Waddenzee 04 160.8000
Verkeerscentrale Schiermonnikoog 05 160.8500
Sleepboten 06 156.3000
Sleepboten 08 156.4000
Communicatie Waddenzee, Noodkanaal 10 156.5000
Havendienst Harlingen 11 156.5500
Havendienst Lauwersoog 11 156.5500
Havendienst Terschelling 12 156.6000
Havendienst Oudeschild, Texel 12 156.6000
Waddenhaven Oudeschild, Texel 31 162.1500
Havendienst Den Helder 14 156.7000
Nederlandse Kustwacht, Noodkanaal 16 156.8000
Verkeerscentrale Ameland 27 161.9500
Verkeerscentrale Den Helder 62 160.7250
KNRM & SAR 67 156.3750
Nederlandse Kustwacht 73 156.6750
Kustwachtvliegtuigen 97 162.4750
bron: binnenvaartkennis.nl
Meer marifoon-knooppunten op: varendoejesamen.nl

sleepboot-schelde
Schelde20, gebouwd in 1996 bij Astilleros Armon in Navia (Spanje)

 
Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde
stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met chemische stoffen of van het opvolgen van recepten op deze website.
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!
copyright © 2024 -
vindikhier.nl - all rights reserved