Inhoudsopgave
watervogels

Meerkoet

Meerkoet
© de.academic.ru, Link


Meerkoet
(Fulica atra)

De Meerkoet is een binnenwatervogel, die je vinden kan in sloten en vaarten maar ook op groter water als meren en plassen. Vanwege de gelijking wordt hij ook wel eens Waterkip genoemd.

Een Meerkoet is een compacte zwarte vogel met een wit voorhoofd en snavel en grote gelobde tenen.

Meerkoeten zie je niet vaak vliegen, ze lopen liever over het water. Ze staan bekend als ruziemakers.
meerkoet lopen op het water

© Daniele Occhiato, Link

bezoek ook eens


nest meerkoet

© Nottsexminer Link

kuifvoet

Fuliva atra

bezoek ook eens

Je ziet ze vaak in groepen naar voedsel zoeken. Dat doen ze door onder water te duiken en vangen dan kikkervisjes en andere kleine waterdiertjes.
Ook eten ze waterplanten, zaden en gras.

Soms bouwen ze hun nest in het riet, een andere keer op drijvend afval of een laagoverhangende boomtak. Hierin leggen ze 1 tot 3 keer per jaar 5 tot 10 eieren (april - augustus)


meerkoet-kuiken
Meerkoet met kuikens
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels
Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved