mengen-en-roeren-1

Ontwikkelaar voor papier en warme kleuren, zuur bad, fixeerbad, kleurbad, bliksemlichtpoeder en meer ...


Ontwikkelaar voor papier

Voor nagenoeg alle papiersoorten is de volgende metol-hydrochinonontwikkelaar geschikt.
Metol 3 ,3 cm²
Natriumsulfiet 42 ,5 g
Hydrochinon 9 ,7 g
Natriumcarbonaat 71 ,0 g
Kaliumbromide 1 ,0 g
Water tot 1
l
Men verdunt afhankelijk van de soort papier van 1 : 2 tot 1 : 4

Recepten voor speciale soorten papier opgeven heeft hier geen zin. Deze worden door de fabrikanten gewoonlijk in de verpakking ter beschikking gesteld.

Men werkt dan zo nauwkeurig mogelijk volgens de aangegeven recepten. Met vele zeer speciale soorten papier is het alleen mogelijk het gewenste effect te bereiken, wanneer men de voorschriften zo precies mogelijk volgt.

Een zeer zachte ontwikkelaar is de volgende met alleen metol:
Metol 2 ,0 cm²
Natriumsulfiet 28 ,5 g
Soda 42 ,5 g
Kaliumbromide 0 ,3 g
Water tot 0 ,5 l
HEBBEN

Ontwikkelaar voor warme kleuren

Recept no. 1.


Natriumsulfiet 35 ,5 g
Hydrochinon 10 ,0 g
Glycine 7 ,0 g
Natriumcarbonaat 78 ,0 g
Broomkalium 2 ,3 g
Water tot 0 ,5 l
Voor het gebruik 1 : 3 verdunnen.
Recept no. 2.


Natriumsulfiet 56 ,8 g
Hydrchinon 4 ,6 g
Glycine 2 ,4 g
Soda 35 ,0 g
Hypo 1 ,2 g
Broomkalium 1 ,2 g
Water tot 1
l
Recept no. 3.


Natriumsulfiet 28 ,4 g
Glycine 14 ,2 g
Potas 74 ,4 g
Broomkalium 7 ,0 g
Water tot 1
l

In deze drie recepten kan men door de hoeveelheid broomkalium te wijzigen, de ontwikkelsnelheid variëren; de temperatuur van de ontwikkelaar speelt ook een groote rol. In het algemeen wordt de kleur warmer door het papier langer te belichten en korter te ontwikkelen.

negatieven

Zuur bad

Azijnzuur van 82% 50
cm³
Water 950
cm³

Men dompelt de afdrukken na het ontwikkelen in dit verdunde zuur en voorkomt hierdoor het ontstaan van gele ontwikkelaarvlekken in de witte delen van de afdruk. De fixeeroplossing blijft hierdoor ook langer bruikbaar.

Fixeerbad

Een gewone oplossing van natriumthiosulfaat bederft spoedig door de kleine hoeveelheden ontwikkelaar die door het papier medegenomen worden. Verbeterd wordt dit reeds door een tussenbad in te schakelen, dat uit zeer verdund azijnzuur bestaat. Zekerder is nog het fixeerbad zelf zuur te maken. Een eenvoudig en goed werkend zuur fixeerbad is het volgende:
Natriumthiosulfaat (hypo) 250
g
Kaliummetabisulfiet 25
g
Water tot 1
l
Dikwijls voegt men aan het fixeerbad bovendien nog een stof toe, die de gelatine hard en onoplosbaar maakt:
Natriumsulfiet 60
g
Azijnzuur 28% 180
g
Aluin 60
g
Water tot 320
cm³
Hieraan voegt men nu 60 g van de volgende oplossing toe:
Hypo 250
g
Water tot 1
l
fotografe
lens

Kleur-fixeerbad

Water 100
dl
Natriumthiosulfaat 100
dl
Ammoniumaccetaat 100
dl
Goudchloride 1 : 100 30
dl

Chroomaluin-fixeerbad

Oplossing A:


Hypo 900
g
Natriumsulfiet 85
g
Water tot 3
l
Oplossing B:


Kaliumchroomaluin 57
g
Zwavelzuur 7
g
Water tot 1
l
Voor het gebruik mengt men oplossing B onder goed roeren met oplossing A

Kleurbad met hypo en aluin

Hypo 117
g
Water (heet) tot 1000
cm³
Aluin 32
g
Af laten koelen en de volgende oplossing toevoegen:
Zilvernitraat 0 ,5 g
Keukenzout 0 ,5 g
Water 70 ,0 cm³

Het mengsel wordt niet gefiltreerd. De oplossing geeft sepia tot purperbruine afdrukken. Het bad werkt pas goed wanneer het wat ouder is. Men kleurt bij zo hoog mogelijke temperatuur, 32° tot 45℃. Het kleuren duurt 30 tot 60 mm, Wanneer de gewenste kleur bereikt is, spoelt men met water van dezelfde temperatuur af en wrijft eventueele neerslagen met watten af. Hierna wordt een half uur in stromend water gespoeld.

camera-rolleicord

Sulfide-kleurbad

De afdrukken worden uiterst zorgvuldig gefixeerd en gespoeld. Hierna worden ze in het volgende bad gebleekt:
Broomkalium 7 ,5 g
Rood bloedloogzout 19 ,5 g
Water tot 500
cm³
Hierna worden de afdrukken niet langer dan een minuut afgespoeld en in de volgende sufide-oplossing opnieuw ontwikkeld:
Natriumsulfide (Na₂S) 115
g
Water 500
g

Deze oplossing wordt 1 : 6 verdund. De afdrukken komen hierin zeer vlug met een fraaie bruine kleur terug. Hierna een half uur spoelen. De resultaten die men volgens deze bruin-kleurmethode verkrijgt zijn goed, de afdrukken zijn ook duurzaam. Men moet de oplossingen echter zeer zuiver houden en vooral geen oude bedorven sulfide-oplossing gebruiken. Ook de bleekoplossing mag niet te oud worden. Wanneer het bleken langer dan drie minuten duurt, moet het bad door een nieuw vervangen worden.

Zwavellever-kleurbad

Zonder eerst te bleken kan men bruin kleuren met:
Zwavellever 2
g
Water tot 1000
g
HEBBEN

Blauw kleurbad

In het algemeen moeten afdrukken, die gekleurd worden, donkerder afgedrukt worden dan normaal, bovendien moet men ze zorgvuldig spoelen. Verder werkt men het beste met normale papiersoorten, daar de zeer bijzondere soorten dikwijls ook hier andere eigenschappen hebben.

Oplossing A:


Ferriammoniumcitraat 5 ,6 g
Water tot 56 ,7 cm³

Oplossing B:
Rood bloedloogzout 5 ,6 g
Water tot 56 ,7 cm³

Oplossing C:
Azijnzuur 28% 227 ,3 cm³
Water tot 341 ,0 cm³

De drie oplossingen worden kort voor het gebruik gemengd. Men laat de afdrukken zo lang in de oplossing tot de gewenste tint bereikt is. Hierna spoelt men in stromend water tot het wit geheel helder is.

filmrolletje
boy-camera

Rood kleurbad

Oplossing A:


Kaliumcitraat 50
g
Water tot 500
cm³

Oplossing B:
Kopersulfaat 7 ,5 g
Water tot 250
cm³

Oplossing C:
Rood bloedloogzout 6 ,5 g
Water tot 205
cm³

Oplossing B wordt langzaam bij A gevoegd, hierna voegt men onder goed roeren C bij het mengsel.

vintage-boxcamera

Groen kleurbad

Oplossing A:


Oxaalzuur 7 ,8 g
Ferrichloride 1 ,0 g
Ferrioxalaat 1 ,0 g
Water tot 285
cm³
Water tot 500
cm³

Oplossing B:
Rood bloedloogzout 2
g
Water tot 285
cm³

Oplossing C:
Zoutzuur 28 ,4 g
Vanadiumchloride 2 ,0 g
Water tot 285
cm³

In oplossing C moet men het zuur eerst met het water mengen, de oplossing wordt dan bijna tot koken verhit en hierna voegt men het vanadiumchloride toe.

Men voegt de oplossing B bij oplossing A, en mengt hiermede dan onder goed roeren de oplossing C.

Men laat de afdrukken in de oplossing tot ze donkerblauw zijn. Hierna spoelt men in water tot de kleur groen geworden is.

Indien het wit geelachtig is kan men dit verwijderen door in de volgende oplossing te dompelen:
Ammoniumsulfo-


 cyanaat 1 ,6 g
Water tot 285
cm³
vintage-balgcamera
vintage-fotograaf

Bliksemlichtpoeder

Magnesiumpoeder 2
dl
Thoriumnitraat droog


 in poeder 1
dl
Kort voor gebruik mengen.

Kleuren van lantaarnplaatjes

Ook de lantaarnplaatjes moeten voor het kleuren uiterst zorgvuldig gespoeld worden. De normale oplossingen voor papier zijn ook hier te gebruiken. Veelal past men de volgende oplossingen toe:
Blauw


Kaliumbichromaat 0 ,1 g
Ferri-aluin 1 ,3 g
Oxaalzuur 3 ,0 g
Rood bloedloogzout 1 ,0 g
Kali-aluin 4 ,8 g
Zoutzuur 1 ,4 cm³
Water tot 1000 ,0 cm³

Bruin


Uranylnitraat 2 ,4 g
Kaliumoxalaat 2 ,5 g
Rood bloedloogzout 1 ,0 g
Ammoniakaluin 5 ,5 g
Zoutzuur 4 ,8 g
Water tot 1000 ,0 cm³
HEBBEN

Hfst.14 - Fotografie
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Fotografie [1]
Fotografie - Fixeeroplossingen - Algemene opmerkingen - Ontwikkelaars voor negatieven - Pyro-tankontwikkelaar - Pyro-soda-ontwikkelaar - Pyrometol - Ontwikkelaar voor onderbelichte negatieven - Amidol - Metol-pyro (zacht) - Rodinal ontwikkelaar - Ontwikkelaar voor fijnkorrelige negatieven - Ontwikkelaar voor graphische emulsies - Ontwikkelaar voor normale negatieven of positieven - Ontwikkelaar voor röntgen-negatieven - Ontwikkelaar voor lantaarnplaatjes - Ontwikkelaar voor kinematographische film
Ontwikkelaar voor papier - Ontwikelaar voor warme kleuren - Zuur bad - Fixeerbad - Kleurfixeerbad - Chroomaluin-fixeerbad - Kleurbad met hypo en aluin - Sulfide-kleurbad - Zwavellever-kleurbad - Blauw klauerbad - Rood kleurbad - Groen kleurbad - Bliksemlichtpoeder - Kleuren van lantaarnplaatjes
Fotografie [3]
Versterkers - Kwikjodideversterker - Verzwakkers - Fotoschalen reinigen - Ontwikkelaarvlekken verwijderen - Foto-bleekoplossing - Acetaat-filmkleefstof - Blauwe vlekken - Desensibiliseeren - Geëtste lijnen vullen - Staal etsen - Zinketsen - Steen etsen Collodium - Waterspatten op negatieven - Ontwikkelende fixeeroplossing - Zilver terugwinnen uit filmen - Gelatine harden - Gelatine reinigen - Lenzen reinigen - Zuurpasta - Electrotype
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Fotografie [4]
Ontwikkeling - Negatief blauw lichtdrukpapier - Positief lichtdrukpapier - Sepiapapier - Diazopapier - Bromidepapier - Chloorzilverpapier
Fotografie [5]
Platen-emulsie - Collodium-emulsie - Pyrocatechine-fosfaatontwikkelaar - Fixerende ontwikkelaar volgens dr.Vogel - Adurol-ontwikkelaar - Eikogeen-hydrochinonontwikkelaar - Ferro-oxalaatontwikkelaar - Omkeerontwikkeling-ontwikkelaar - Ontzilveringsbad - Klaarbad - Herontwikkelaar - Fixeerbad - Verzwakker - Versterker - Titel-ontwikkelaar - Omkeerontwikkelaar (Gevaert) - Uraniumversterker - Aluin-kleurbad - Koperverzwakker - Koperversterker - Verzwakken zonder aan scherpte te verliezen - Twee-bad-ontwikkelaar voor kunstlichtopnamen - Fixeerbad

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved