mengen-en-roeren-1Allerlei, van gipsafgietsels tot appel-pectine en van groen carbolineum tot voederkalk en meer ...

Gipsafgietsels watervast impregneren

Ruwe kresol 50
dl
Formaline 40% 50
dl
Kaliloog 50% 2
dl

Het mengsel wordt tot 35℃ verwarmd en met deze oplossing drenkt men de voorwerpen van gips. Men laat drogen en verwarmt het afgietsel enige uren op 100℃. Het kunsthars wordt hierbij onoplosbaar en onsmeltbaar en volkomen bestand tegen water.

Pectine uit appels

Men maalt 2 kg onrijpe zure appels fijn en laat het moes enige dagen met 3 l zoutzuur van 0,5 % staan. De massa wordt slijmachtig. Hierna wordt de massa warm gemaakt en het sap wordt afgefiltreerd. De oplossing wordt nu in sterke alcohol uitgegoten. Het neerslag wordt afgefiltreerd en bestaat nu uit bijna zuivere pectine. Wanneer men 1 g van deze pectine in 100 cm³ water met 65 g suiker en 0,5 g citroenzuur oplost en 20 min kookt, verkrijgt men na afkoelen een stijve gelei.

HEBBEN

Verzilveren met een niet vergiftig bad

Zilvernitraat 30
dl
Thio-ureum 70
dl
Water 1000
dl

Men galvaniseert bij 30° tot 35℃ met een spanning van 1,5 V en een stroomsterkte van 0,2 A per dm³ met zilver als anode en koper of messing als kathode.

Men kan ook verkoperen door in een liter water 30 tot 50 g koperchloride op te lossen en nu zoveel duo-ureum toe te voegen tot het eerst gevormde neerslag weer geheel opgelost is.

Groen carbolineum

Men lost in 70 l regenwater of condenswater 5 kg vast natriumhydroxyde en 10 kg ammoniaksoda op. De oplossing brengt men aan de kook en voegt bij de kokende oplossing 100 kg fijngemalen colophonium. Men kookt het geheel tot men een gelijkmatige zeepoplossing verkregen heeft.

Hiernaast lost men in 100 l zacht water 10 kg azingroen op en voegt deze kleurstofoplossing bii de zeepoplossing. Door goed roeren mengt men de oplossingen en laat het mengsel tot 50° C afkoelen. Bij de oplossing voegt men nu zoveel van een 10-pcts aluinoplossing tot geen neerslag meer gevormd wordt. Het neerslag wordt nu op een dichte witte doek verzameld, men laat afdruipen en perst het water zo goed mogelijk af. De kleurmassa wordt nu gedroogd en na het drogen gemalen.

De droge kleurstof wordt in teerolie opgelost. Men maakt eerst een sterke oplossing door bijvoorbeeld 20 kg kleur in 50 kg teerolie op te lossen, hiertoe moet men tot 100°-105℃ verwarmen. Na het afkoelen kan men dan met zoveel teerolie verdunnen tot het verkregen groene carbolineum juist nog voldoende sterk gekleurd is.

Deze kleur is tamelijk lichtecht. Door een anilinekleurstof die in vet oplosbaar is onmiddellijk in de teerolie op te lossen, verkrijgt men een groen carbolineum, dat aanmerkelijk minder lichtecht is.

Carbolineum

Capsulelak

Celluloïdafval 10
dl
Acetonvervangmiddel 30
dl
Spiritus 10
dl
Zwaarspaat 10
dl
Pigment 20
dl
Colophonium 1-3
dl

Voor doorschijnende capsules lost men in een dikke oplossing van celluloïdafval in aceton en spiritus een zaponkleurstof op, bv.:
Celluloïdafval 20
dl
Aceton (E13) 50
dl
Spiritus 20
dl
Butylalcohol 8
dl
Zaponkleurstof 2
dl

Beide lakken kunnen elastischer gemaakt worden door enige procenten dibutylftalaat toe te voegen.

De volgende capsulelak wordt ook door de sterksten alcohol niet aangetast:
Gelatine 27
dl
Water
dl
Glycerine 10
dl
Kleurstof (oplosbaar in water) 2
dl
Water 18
dl
p-Oxybenzoë-ester 0 ,3 dl
De gelatine laat men eerst in water weken en lost dan op een waterbad op.
1936-real-vinicola-port
Real Vinicola Port (1936)

Voederkalk

Dicalciumfosfaat 65
dl
Keukenzout 10
dl
Zoethout (gemalen) 6
dl
Kalmoes (gemalen) 4
dl
Venkel (gemalen) 4
dl
Jeneverbessen 4
dl
Johaanesbroodpitmeel 7
dl

Alles moet fijn gemalen zijn.

Poeder voor mestvarkens

Keukenzout 11
dl
Spiesglans 10
dl
Bloem van zwavel 11
dl
Glauberzout 11
dl
Natriumbicarbonaat 21
dl
Johannesbroodzaad 16
dl
Lijnmeel 20
dl

Kippen-eierlegpoeder

Dicalciumfosfaat 72
dl
Ferrosulfaat 12
dl
Zwarte peper 6
dl
Gentiaanwortel 10
dl

Van het mengsel, dat zeer fijn gemalen wordt, strooit men een eetlepel vol op het kippenvoeder.

Levertraanemulsie voor het vee

Caragheenmos 12
dl
Gedestill. water 300
dl
p-Oxybenzoëzure ethyl-

 ester 1
dl
Levertraan 500
dl
Witte stroop 86
dl
Gedestill. water 91
dl
Specerijoliemengsel 10
dl
mestvarken

Filtreren van vruchtensap

Extracten van plantendelen en ook vruchtensappen zijn dikwijls zeer moeilijk te filtreren. Met een gewone Büchnerse trechter kan men op de volgende wijze zeer snel filtreren:

Men legt in de trechter een stukje filterdoek en giet hierop onder zuigen een laagje filtreerpapierbrij. Nadat het laagje papierstof vast aangezogen is, giet men hierop een suspensie van een filtreerhulpmiddel, bijvoorbeeld kiezelgoer. Op het kiezelgeer komt weer een laagje papierstof en verder afwisselend kiezelgoer en papierbrij, zo lang tot de trechter half vol is. Om beschadigingen te voorkomen giet men de te filtreren vloeistof eerst op een horlogeglas, dat men boven op de filtermassa legt. Men zuigt eerst met weinig onderdruk af en verhoogt het vacuum naarmate het filter dichter wordt. De te filtreeren vloeistof roert men ook met iets kiezelgoer aan. Wanneer het filter te dicht wordt neemt men eenvoudig het bovenste laagje met het papier weg en het filter is weer gemakkelijk doorlatend.

Boroglycerine

Boorzuur 62
dl
Glycerine 1,23 104
dl

Deze verhit men op een zandbad in een gewogen schaaltje langzamerhand op 150° C. Men roert voortdurend en houdt de massa zo lang op deze temperatuur tot het gewicht tot op 100 deelen massa afgedampt is. Men giet de massa op een glazen plaat, die men te voren met talcum glad gepoetst heeft. Het boroglycerine is hygroscopisch en moet dus in goed gesloten flessen bewaard worden.

HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Allerlei [1]
Bloemen vers houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Lasdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paaseieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Gipsafgietsels watervast impregneren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreren van vruchtensap - Boroglycerine
Allerlei [4]
Vuurwerk - Bengaals vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Buskruid en stoffen voor mijnbouw en demolition - Rookloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [5]
Calciumchloride voor drogen van gassen - Schoenmakerspek - Destilleervet - Gele signaalfakkels - Pharao-slangen - Zilver-fulminaat - Oplossing voor zeepbellen - Conseerveermiddel voor opgezette dieren - Balsemvloeistof - Vulling voor holle kiezen - Inpakpapier voor zilver - Biljartballen rood kleuren - Ivoor etsen - Ivoor verzilveren
Allerlei [6]
Hout zwart kleuren - Magnesiumfakkels - Theater-nevel - Gezuiverde petroleum - Aluminium metaalkit - Ontsmettingsmiddel voor wc's - Ontsmetten van zwembassins - Pissoir-olie - Kranenvet - Wandluizenmiddel

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved