mengen-en-roeren-3

Allerlei, van vuurwerk tot bluschmassa

Onderstaande recepten zijn een weergave zoals deze zijn vermeld in de boeken 'Mengen en Roeren - delen 1 en 2' uit de dertiger jaren. De weergave is uitsluitend bedoelt om oude kennis niet verloren te laten gaan. Ga niet zelf experimenteren met gevaarlijke stoffen, dan verlies je er ook geen vingers of ogen mee.

Rood vuurwerk

Strontiumnitraat 66
dl
Kaliumchloraat 25
dl
Schellakpoeder 9
dl

Strontiumcarbonaat 16
dl
Kaliumchloraat 72
dl
Schellakpoeder 12
dl

Kaliumchloraat 12
dl
Strontiumnitraat 4
dl
Strontiumcarbonaat 3
dl
Kauripoeder 5
dl

Kaliumperchloraat 9
dl
Strontiumnitraat 40
dl
Zwavel 11
dl
Colophonium 1
dl
Suiker 1
dl
Antimoon ½
dl
Vaseline-zaagsel 20
dl
Het mengsel van vaseline en zaagsel wordt gemaakt door 6 dl gele vaseline te smelten en hiermede 8 dl zaagsel goed te mengen.

Groen Bengaals vuurwerk

Bariumchloraat 90
dl
Schellakpoeder 10
dl

Bariumchloraat 23
dl
Bariumnitraat 59
dl
Kaliumchloraat 6
dl
Schellak 11
dl
Stearinezuur 1
dl

Bariumnitraat 6
dl
Kaliumnitraat 3
dl
Zwavel 2
dl

Blauw Bengaals vuurwerk

Kaliumchloraat 6
dl
Ammonio-kopersulfaat 8
dl
Schellak 1
dl
Wilgenhoutskool 2
dl

Kaliumchloraat 40
dl
Kopersulfaat 8
dl
Colophonium 6
dl

bengaals-vuur
Bengaals vuur
vuurwerk-rund

Wit vuurwerk

Kaliumnitraat 24
dl
Zwavel 7
dl
Houtskool 1
dl

Kaliumnitraat 7
dl
Zwavel 2
dl
Antimoonpoeder 1
dl

Kaliumperchloraat 7
dl
Bariumnitraat 34
dl
Zwavel 7
dl
Aluminiumpoeder 10
dl

Vuurwerkregen

Kaliumnitraat 18
dl
Zwavel 8
dl
Zwartsel 5
dl

Met het mengsel kan men de normale papieren hulzen vullen. Het vuurwerk brandt met een gele kleur en werpt stromen van gele vonken uit, die door het langzaam brandende roetzwart gevormd worden.

Kaliumnitraat 10
dl
Zwavel 2
dl
Houtskool 2
dl
Fijn ijzervijlsel 7
dl
vuurwerkregen

Pharao-slangen

Men lost 64 dl mercurinitraat in water op en hiernaast 36 dl kaliumthiocyanaat. De beide oplossingen worden nu gemengd en het gevormde neerslag wordt afgefiltreerd. Het neerslag wordt 3 maal met gedestilleerd water uitgewassen en warm weggezet om te drogen.

Voor iedere 100 g neerslag lost men nu 5 g dragant in water op en mengt het neerslag met weinig gomoplossing tot een plastische massa, die men gemakkelijk tot pillen vormen kan. Deze pillen legt men op een stuk glas en laat ze drogen.

De pillen geven, wanneer ze aangestoken worden, de bekende slangen die uit de volumineuze as bestaan.

Door de sterk giftige eigenschappen van alle kwikzilververbindingen, moet men bij de bereiding van dit preparaat uiterst voorzichtig zijn. Men werkt in een goed trekkende zuurkast of buiten. De handen moeten goed gewassen worden.

vuurwerk

Sterretjesvuurwerk

Kaliumchloraat 300
dl
Gegranuleerd aluminium 60
dl
Houtskool 2
dl
Men mengt het poeder met een 10-pcts dextrine-oplossing tot een dikke pap aan en rolt deze pap op ijzerdraad of op houtspanen.

Men kan ze met een rode kleur doen branden door 500 dl strontiumnitraat toe te voegen. Met 60 dl bariumnitraat branden ze met een groen licht.

vuurwerk-sterretje

Mijnbouw en tunnelbouw

Onderstaande stoffen worden in diverse landen gebruikt in onder andere de wegenbouw, de waterbouw, de mijnbouw en de tunnelbouw. Maar ook bij het slopen van zware constructies wordt van deze stoffen gebruik van gemaakt.

Bergé's springstof

Kaliumchloraat 100
dl
Kaliumchromaat 10
dl
Suiker 45
dl
Bijenwas 9
dl
De beide zouten en de suiker worden eerst apart gemalen en op dezelfde korrelgrootte gezeefd. Nu worden de beide zouten eerst zoo zorgvuldig mogelijk gemengd. Hierna voegt men de suiker toe en dan de fijn gesneden was, en mengt voorzichtig tot de stukjes was verdwenen zijn.

Donariet

Ammoniumnitraat 80
dl
Trinitrotoluol 12
dl
Meel 4
dl
Nitroglycerin 3 ,8 dl
Nitrocellulose 0 ,2 dl
De springstof wordt veiliger door eenige procenten ammoniumchloride toe te voegen.
tunnelbouw
Toepassing in de tunnelbouw

Roburiet

Ammoniumnitraat 72 ,5 dl
Dinitrobenzol 12 ,0 dl
Kaliumnitraat 10 ,0 dl
Ammoniumsulfaat 5 ,0 dl
Kaliumpermanganaat 0 ,5 dl

Dynamiet

Nitroglycerine 58
dl
Infusoriënaarde (kiezelgoer) 25
dl

Plastilina

Montaanwas Nova 10
dl
Paraffine 40°/42°C 20
dl
Gele vaseline 2
dl
Wolvet 15
dl
Bolus 50
dl
Aardverf 20
dl

Buskruid

Kaliumnitraat 75
dl
Linden-houtskool 15
dl
Zwavel 10
dl
De bestanddeelen worden in een koperen trommel met mengarmen gemengd en gezeefd. Hierna wordt het fijne meel in een kollergang verder gemalen, waarbij men kleine hoeveelheden water toevoegt om het mengen te vergemakkelijken en om explosies te vermijden. Hiernaast wordt boven iederen molen een automatische waterkraan aangebracht, waardoor het mogelijk is een ontbrandende hoeveelheid onmiddellijk met veel water te blusschen. Het product wordt nu gewalst en tenslotte in hydraulische persen samengeperst. De verkregen perskoeken worden gebroken en grof gemalen. Door uitzeven verkrijgt men nu poeders van bepaalde korrelgrootten, zooals het voor de verschillende doeleinden gewenscht wordt.
vuurwerk-rund

Cordite

Nitroglycerine 58
dl
Nitrocellulose 37
dl
Vaseline 5
dl
De nitrocellulose en nitroglycerine worden gemengd, daarna voegt men 19 dl aceton toe. Het mengsel wordt gedurende eenige uren goed doorgekneed. Hierna voegt men de vaseline toe, kneedt goed door en perst de massa dan tot fijne draden. Deze draden worden op 40°C verwarmd tot het aceton verdampt is.

Carboniet

Nitroglycerine 25 ,5 dl
Kaliumnitraat 34 ,0 dl
Meel 39 ,5 dl
Bariumnitraat 1 ,0 dl
Soda 0 ,5 dl
Het meel en de salpeter worden eerst fijn gemalen en gedroogd, vervolgens gemengd. In bepaalde mengapparaten laat men nu de nitroglycerine in een dunnen straal toevloeien. De massa wordt tot patronen gevormd.
veiligheidsmuseum

Rookloos bliksemlichtpoeder

Zirconium 28
dl
Zirconiumhydride 7
dl
Magnesium 7
dl
Bariumnitraat 30
dl
Bariumoxyde 25
dl
Rijstemeel 5
dl

Lucifers

Vloeibaar:
Nitrocellulose 50
dl
Kaliumchloraat 20
dl
Glaspoeder 10
dl
Kamfer 8
dl
Pyridine 4
dl
Ammoniumoxalaat 2
dl

De massa kan tot dunne stokjes gerold worden, die men als een lucifer door wrijven aan kan steken en na het gebruik weer uit kan blazen. De lucifer kan zo herhaaldelijk gebruikt worden.

Blusmassa

Droog:
Ammoniumsulfaat 30
dl
Natriumbicarbonaat 18
dl
Ammoniumfosfaat 2
dl
Rode oker 4
dl
Kwartsmeel 46
dl


Vloeibaar:
Tetrachloorkoolstof 84
dl
Solvent nafta 5
dl
Ammoniakgas 1
dl

Wanneer men in een laboratorium niet over de geschikte brandblusapparaten beschikt kan men dunwandige flessen met de blusvloeistof vullen en deze op de brandende apparaten stuk gooien. Men kan ook uitgebrande gloeilampen hiervoor gebruiken: men breekt bij vacuumlampen onder tetra de spits af, ze vullen met tetra en de opening wordt dicht gekit.

HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Allerlei [1]
Bloemen vers houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Lasdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paaseieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Allerlei [3]
Gipsafgietsels watervast impregneren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreren van vruchtensap - Boroglycerine
Vuurwerk - Bengaals vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Buskruid en stoffen voor mijnbouw en demolition - Rookloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [5]
Calciumchloride voor drogen van gassen - Schoenmakerspek - Destilleervet - Gele signaalfakkels - Pharao-slangen - Zilver-fulminaat - Oplossing voor zeepbellen - Conseerveermiddel voor opgezette dieren - Balsemvloeistof - Vulling voor holle kiezen - Inpakpapier voor zilver - Biljartballen rood kleuren - Ivoor etsen - Ivoor verzilveren
Allerlei [6]
Hout zwart kleuren - Magnesiumfakkels - Theater-nevel - Gezuiverde petroleum - Aluminium metaalkit - Ontsmettingsmiddel voor wc's - Ontsmetten van zwembassins - Pissoir-olie - Kranenvet - Wandluizenmiddel

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.

'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction