mengen-en-roeren-2

Allerlei, van het drogen van gassen tot het verzilveren van ivoor

Onderstaande recepten zijn een weergave zoals deze zijn vermeld in het boek 'Mengen en Roeren - 2' uit 1938. De weergave is uitsluitend bedoelt om oude kennis niet verloren te laten gaan. Ga niet zelf experimenteren met gevaarlijke stoffen, dan verlies je er ook geen vingers of ogen mee.

Calciumchloride voor het drogen van gassen

Het gewone calciumchloride vervloeit wanneer het een bepaalde hoeveelheid water opgenomen heeft. Om dit te vermijden laat men het door houtskool opnemen. Hiertoe drenkt men gewone houtskool in kleine stukjes met een verzadigde oplossing van calciumchloride, het beste in vacuum. Hierna droogt men de houtskool bij 200 tot 250°C. De kool heeft hierbij ongeveer het eigen gewicht aan calciumchloride opgenomen en kan overal in de plaats van het gewone calciumchloride gebruikt worden.

Wanneer de houtskool nat begint te worden, dus water uit gaat zweten, moet ze geregenereerd worden, hetgeen geschiedt door de geïmpregneerde houtskool weer op 200 tot 250°C te verhitten.

Schoenmakers-pek

Colophonium 87
dl
Dunne smeerolie 13
dl
 of beter:
Colophonium 84
dl
Spindelolie 0,88/0,885 11
dl
Natronloog 25° Bé 5
dl
Door het mengsel te laten koken tot het niet meer schuimt, verkrijgt men een doorschijnend pek. Door de loog bij lage temperatuur toe te voegen, niet te koken en goed te roeren, verkrijgt men een ondoorschijnend wit pek.
de-schoenmaker
De schoenmaker

Destilleervet

Spindelolie 6-8° Engler/20 C 79
dl
Wolvet 21
dl
Het vet wordt gebruikt om het schuimen bij het destilleren van vergiste vloeistoffen te verhinderen.

Gele signaalfakkels

Bariumnitraat 47 ,4 dl
Trontiumnitraat 23 ,7 dl
Zwavel 12 ,1 dl
Kaliumperchloraat 9 ,0 dl
Houtmeel 3 ,2 dl
Natriumoxalaat 3 ,2 dl
Stearinezuur 1 ,0 dl
Houtskoolpoeder 0 ,4 dl
Het mengsel wordt in papieren rollen gevuld, de lichtsterkte kan nog verhoogd worden door een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder toe te voegen.
vuurwerk-rund

Pharao-slangen

Kaliumbichromaat 2
dl
Kaliumnitraat 1
dl
Witte suiker 2
dl
leder bestanddeel moet eerst apart uiterst fijn gemalen of gewreven worden. Hierna mengt men ze in de aangegeven verhouding en doet ze in kleine papieren kokertjes.

Deze massa geeft bij het verbranden geen vergiftige dampen af.

Zilver-fulminaat (knalzilver)

Zuiver zilver 1
dl
Salpeterzuur s.g. 1,36 10
dl
Alcohol 90% 20
dl
Het zilver wordt bij matige warmte in het salpeterzuur opgelost. Deze oplossing giet men bij de alcohol en verhit het mengsel tot het kookt.

Zodra het mengsel kookt neemt men de vlam weg en laat het afkoelen. Het zilverfulminaat kristalliseert in fijne naaldjes uit.

vuurwerkregen

Oplossing voor zeepbellen

Witte harde zeep 25
dl
Glycerine 15
dl
Water (zacht) 1000
dl
zeepbellen

Conserveermiddel voor opgezette dieren

a. Voor het vel:
Arsenicum (zwaar vergif) 0 ,7 dl
Aluin 15 ,0 dl
Water 100 ,0 dl

b. Voor binnen in:
Kamfer 2
dl
Insectenpoeder 2
dl
Zwarte peper 1
dl
Bloem van zwavel 4
dl
Aluin 3
dl
Gecalcineerde soda 3
dl
Tabaksstof 3
dl

Balsemvloeistof

Vloeistof a:
Natriumfluoride 5
dl
Formaldehyde 40% 2
dl
Water 93
dl

Vloeistof b:
Glycerine 5
dl
Water 10
dl
Magnesiumchloride 1
dl
Natriumfluoride 0 ,2 dl
De preparaten legt men eerst in vloeistof a tot ze geheel doortrokken zijn, hierna bewaart men ze in vloeistof b, waarin de preparaten elastisch blijven. De meeste dieren behouden ook hun natuurlijke kleur.
opgezette-geit

Vulling voor holle kiezen

De zenuw kan met de volgende pasta gedood worden:
Arsenicum 4
dl
Morfinesulfaat 2
dl
Kruidnagelolie 1
dl
Creosoot zoveel als nodig is voor het verkrijgen van een dikvloeibare pasta.

Voorlopige vulling:
Aluin 1
dl
Thymol 1
dl
Zinkoxyde 1
dl
Glycerine 1
dl
tandarts

Inpakpapier voor zilver

Natriumhydroxyde 6
dl
Zinkoxyde 4
dl
Water 12
dl

Het mengsel wordt gekookt tot het zinkoxyde geheel opgelost is. Hierna verdunt men de oplossing met water tot het s. g. van de oplossing 1,075 bedraagt. Het papier wordt nu in deze oplossing gedompeld en dan wordt ieder vel afzonderlijk aan de lucht gedroogd.

Zilver dat in dit geïmpregneerde papier ingepakt wordt, loopt niet aan en wordt niet zwart.

Biljartballen rood kleuren

De ballen worden eerst in een soda-oplossing goed schoon gewassen, dan dompelt men ze een paar seconden in een mengsel van gelijke delen water en salpeterzuur. Hierna worden ze in schoon water goed afgespoeld en dan legt men ze in een alcoholische fuchsine-oplossing, tot ze voldoende intensief rood zijn.

Ivoor etsen

Het ivoor wordt met een dunne laag harsvernis bedekt en dan wordt het patroon met een naald ingekrast. Nu etst men met een mengsel van:
Zwavelzuur 1
dl
Water 5
dl
De lijnen worden zwart.
De figuren kunnen verguld worden door de lijnen met een tekenpen met drogende olie na te tekenen en dan na het aandrogen bladgoud op te drukken. Nu laat men goed doordrogen en verwijdert het losse goud.

Ivoor verzilveren

Zilvernitraat 10
dl
Gedestilleerd water 90
dl
Men legt het ivoor in deze oplossing tot het ivoor gelijkmatig donker geel is geworden. Hierna legt men het nog vochtig in het directe zonlicht, tot het na ongeveer 4 uur geheel zwart geworden is. Met behulp van een stuk zacht leder kan men het afgescheiden zilver glanzend wrijven.
HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Allerlei [1]
Bloemen vers houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Lasdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paaseieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Allerlei [3]
Gipsafgietsels watervast impregneren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreren van vruchtensap - Boroglycerine
Allerlei [4]
Vuurwerk - Bengaals vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Buskruid en stoffen voor mijnbouw en demolition - Rookloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Blusmassa
Calciumchloride voor drogen van gassen - Schoenmakerspek - Destilleervet - Gele signaalfakkels - Pharao-slangen - Zilver-fulminaat - Oplossing voor zeepbellen - Conseerveermiddel voor opgezette dieren - Balsemvloeistof - Vulling voor holle kiezen - Inpakpapier voor zilver - Biljartballen rood kleuren - Ivoor etsen - Ivoor verzilveren
Allerlei [6]
Hout zwart kleuren - Magnesiumfakkels - Theater-nevel - Gezuiverde petroleum - Aluminium metaalkit - Ontsmettingsmiddel voor wc's - Ontsmetten van zwembassins - Pissoir-olie - Kranenvet - Wandluizenmiddel

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction