mengen-en-roeren-2

Allerlei, van hout zwart kleuren tot wandluizenmiddel

Onderstaande recepten zijn een weergave zoals deze zijn vermeld in het boek 'Mengen en Roeren - 2' uit 1938. De weergave is uitsluitend bedoelt om oude kennis niet verloren te laten gaan. Ga niet zelf experimenteren met gevaarlijke stoffen, dan verlies je er ook geen vingers of ogen mee.

Hout zwart kleuren

Oplossing 1.
Aniline 60
dl
Zoutzuur 1,19 90
dl
Zwavelzuur 1,84 60
dl
Water 2000
dl

Oplossing 2.
Natriumbichromaat 120
dl
Zwavelzuur 1,84 120
dl
Water 2000
dl
Men legt het hout zo lang in oplossing 1 tot het door en door gedrenkt is. Hierna legt men het in oplossing 2 tot het geheel zwart is. De duur hangt natuurlijk van de dikte en van de poreusheid van het hout af. Door het hout na het beitsen met een mengsel van gelijke deelen paraffine en paraffine-olie in te wrijven, verkrijgt het hout een half-matten glans en neemt het minder gemakkelijk water op. De methode is bijvoorbeeld ook voor werktafels bruikbaar.
douglas-zweeds-rabat-zwart
Douglas Zweeds rabat hout zwart gedompeld

Magnesiumfakkels

Men maakt buizen met een doorsnede van 2 cm en 1,5 m lang van het allerdunste zink, no. 2, en sluit ze aan de ene kant met een houten handvat goed af. Deze buis wordt nu met magnesiumpoeder gevuld en boven met een mengsel van buskruit en iets Arabische gom afgesloten.
Bij het branden verbrandt ook het dunne zink, de fakkel geeft veel licht en is alleen voor buiten geschikt.

De vulling bestaat uit:
Schellak 120
dl
Bariumnitraat 840
dl
Magnesiumpoeder 300
dl
De schellak wordt gesmolten en heet met het bariumnitraat gemengd. Men laat afkoelen en maalt fijn. Hierna mengt men dit poeder met het magnesium.
vuurwerk-rund

Theater-nevel

Zinkstof 34 ,6 dl
Tetrachloorkoolstof 40 ,8 dl
Natriumchloraat 9 ,3 dl
Salmiak 7 ,0 dl
Magnesiumcarbonaat 8 ,3 dl

Zinkvijlsel 25
dl
Tetrachloorkoolstof 50
dl
Zinkoxyde 20
dl
Kiezelgoer 5
dl
De beide mengsels worden in papieren hulzen gedaan en geven bij het branden een dichte rook. Door iets naphtaline toe te voegen, wordt de rook donkerder.
nevel

Gezuiverde petroleum

Petroleum 4500
dl
Water 1750
dl
Sterk zwavelzuur 450
dl
Kaliumpermanganaat 30
dl

Natriumbicarbonaat 15
dl
Kaliumbichromaat 8
dl
Water 1000
dl

Het sterke zwavelzuur wordt voorzichtig in een dunne straal in het water gegoten, vooral niet omgekeerd. Let op! Vooral niet omgekeerd!

Het verkregen verdunde zuur laat men geheel afkoelen en lost hierin de 30 dl kaliumpermanganaat op. De verkregen zure permanganaatoplossing wordt met de petroleum gemengd en goed geschud. Onder herhaaldelijk omschudden laat men het mengsel nu 2 dagen staan.

Dan scheidt men de petroleum van de waterige oplossing en voegt de oplossing van het bicarbonaat met de 8 dl kaliumpermanganaat in water toe, schudt weer herhaaldelijk door. Hierna laat men het mengsel staan tot de petroleum zich scherp van de waterige oplossing afgescheiden heeft, giet de petroleum af en droogt ze met 10 tot 20 dl watervrije soda.

HEBBEN

Aluminium-metaalkit

Filmafval 10
dl
Spiritus 26
dl
Ethylacetaat 25
dl
Butylacetaat 31
dl
Benzol 30
dl
Tricresylfosfaat 2
dl

Aluminiumpoeder zoveel tot men een dunne kit verkregen heeft. Voor bepaalde doeleinden kan men de nitrocellulose-oplossing door acetylcellulose vervangen, ook kunstharsoplossingen zijn bruikbaar. In ieder geval moet de oplossing dik-vloeibaar zijn en het aluminiumpoeder zo fijn dat het niet bezinkt.

De pasta wordt hier en daar als koudsoldeer in de handel gebracht.

aluminium-pasta

Ontsmettingsmiddel voor WC's

Zuiver paraformaldehyde wordt in een tablettenpers tot vrij grote tabletten geperst. De tabletten verdampen langzamerhand, de damp is zuiver formaldehyde, hetgeen zeer sterk ontsmettend werkt.

Paradichloorbenzol 1000
dl
Colorodor B 20
dl

Het paradichloorbenzol wordt in een gesloten blik in een waterbad bij een zo laag mogelijke temperatuur gesmolten. Hierna voegt men het Colorodor toe en giet de massa in vormen. De stukken worden na het afkoelen onmiddellijk in cellofaanpapier verpakt.

Ontsmetten van zwembassins

In het algemeen is het voldoende 0,5 dl chloor per 1 millioen dl badwater toe te voegen om het water te ontsmetten. Wanneer men aan kan nemen, dat het water gevaarlijke bacteriën bevat, voegt men de dubbele hoeveelheid chloor toe.
Daar het vrije chloorgas alleen in speciaal hiervoor gebouwde apparaten toegepast kan worden is het werken met Chloros, dat 10% chloor in actieve vorm bevat, veel gemakkelijker en aangenamer.
In het algemeen is het voldoende twee keer per week 5-millioenste dl chloros aan het badwater toe te voegen.

Pissoir-olie

Steenkoolteerolie 60
dl
Anthraceenolie 20
dl
Ongezuiverd kresol 20
dl
 of:
Anthraceenolie 50
dl
Ongereinigd kresol 25
dl
Spindelolie 25
dl
Urinoir-Parijs-1865
Pissoir in Parijs

Kranenvet

Neutraal wolvet 42
dl
Ceresine 56/58C 8
dl
Spindelolie 25
dl
Vlokkengrafiet 25
dl

Wandluizenmiddel

Paradichloorbenzol 15
dl
Naftaline 25
dl
Carbolzuur 5
dl
Thijmolie 15
dl
Tetrachloorkoolstof 450
dl
White spirit 250
dl
Brandspiritus 240
dl
Het middel wordt met een spuit fijn verstoven.
HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Allerlei [1]
Bloemen vers houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Lasdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paaseieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Allerlei [3]
Gipsafgietsels watervast impregneren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreren van vruchtensap - Boroglycerine
Allerlei [4]
Vuurwerk - Bengaals vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Buskruid en stoffen voor mijnbouw en demolition - Rookloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [5]
Calciumchloride voor drogen van gassen - Schoenmakerspek - Destilleervet - Gele signaalfakkels - Pharao-slangen - Zilver-fulminaat - Oplossing voor zeepbellen - Conseerveermiddel voor opgezette dieren - Balsemvloeistof - Vulling voor holle kiezen - Inpakpapier voor zilver - Biljartballen rood kleuren - Ivoor etsen - Ivoor verzilveren
Hout zwart kleuren - Magnesiumfakkels - Theater-nevel - Gezuiverde petroleum - Aluminium metaalkit - Ontsmettingsmiddel voor wc's - Ontsmetten van zwembassins - Pissoir-olie - Kranenvet - Wandluizenmiddel

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
Nieuws, weer & verkeer
Test