mengen-en-roeren-1

Stijfselpasta, lijm voor cellophaan, Albuminelijm, Houtlijm, Gom, Kleefpasta, Juwelierskit, Kit voor gietijzer en meer...

Stijfselpasta (gekookte stijfsel)
 • 4 dl tarwestijfsel wordt met 8 dl koud water tot een dun papje aangeroerd.
 • Dit papje giet men dan in 64 dl kokend water en roert tot het mengsel goed doorschijnend wordt.
 • De te gebruiken hoeveelheid water hangt van de soort stijfsel af en van de consistentie die men voor het bepaalde doel verlangt.
Elastische stijfselpasta
 • Eerst kookt men 8 dl stijfsel met 100 dl water op de gewone wijze,
 • voegt dan 4 dl ammoniakoplossing toe, waardoor de kleefkracht toeneemt,
 • en tenslotte 1 dl glycerine.
Lijm voor cellophaan
Arabische gom 17,5 dl
Water 52,5 dl
Glycerine 30 dl
Formaldehyde 0,05 dl
 of:
Beenderlijm 40 dl
Water 40 dl
Glycol-bori-boraat 20 dl
HANDIG OM TE HEBBEN
Albuminelijm
Bloedalbumine
(90% oplosbaar) 100 dl
Water 170 dl
Ammoniak (s.g. 0,90) 4 dl
Gebluschte kalk 3 dl
Water 10 dl

Het droge bloedalbumine wordt eerst met het grootste deel van het water aangeroerd, waarna men het mengsel enige uren laat staan. Het ingeweekte aJbumine wordt nu geroerd tot het opgelost is, waarna men de ammoniak onder langzaam en voorzichtig roeren toevoegt. Te vlug roeren doet de massa schuimen. De kalk wordt nu met weinig water tot een dunne kalkmelk aangeroerd en men voegt deze voorzichtig bij de albumine-oplossing; hierna roert men nog enige minuten door. Men mag vooral niet te veel kalk toevoegen daar de lijm dan tot een gelei-achtige massa stolt. Bij de juiste verhoudingen blijft de lijm gedurende eenige uren bruikbaar. De juiste verhouding van albumine tot water moet door een klein proefje bepaald worden, daar de viscositeit van de lijm aan het doel aangepast moet worden en daar de eigenschappen van albumine niet steeds gelijk zijn.

ei-albuminepoeder
ei-albuminepoeder
Albumine is een eiwit en zit bv ook in eieren.

Een zeer goede lijm verkrijgt men ook door een hoeveelheid paraformaldehyde toe te voegen. Op 100 dl bloedalbumine neemt men dan zoveel water als noodig is (140 tot 200 dl), 5½ dl ammoniak (0,90) en 15 dl paraformaldehyde. Het albumine wordt juist als te voren opgelost; pas dan voegt men het paraformaldehyde toe, niet te vlug en niet te langzaam. Het mengsel wordt hierbij steeds dikker en men moet er voor zorgen, dat de gehele hoeveelheid paraformaldehyde toegevoegd is voordat de oplossing stolt of gelatineert. In dit stadium kan de lijm moeilijk of in het geheel niet meer geroerd worden. De verdikte massa wordt echter na ongeveer een uur vloeibaar en heeft dan de juiste consistentie. In deze toestand blijft de lijm gedurende ongeveer 8 uren. Wanneer de lijm nu weer vast wordt is ze onoplosbaar en verder onbruikbaar.

Deze lijm kan ook geheel koud verwerkt worden. Beter is het de werkstukken warm samen te persen. Bij het bouwen van vliegtuigen, waar toch zeker de hoogste eisen gesteld worden, wordt deze lijm vaak toegepast daar ze bovendien niet meer gevoelig is voor vocht.

Lockheed-Constellation
Ook in vliegtuigen wordt lijm gebruikt

Houtlijm met stijfsel
Tarwestijfsel 30 dl
Beenderlijm 10 dl
Water 60 dl

De stijfsel en de lijm worden eerst afzonderlijk op de vroeger aangegeven wijze opgelost en dan gemengd. Voor het gebruik voegt men zoveel water toe als gewenst is.

Vloeibare gom
 • Men mengt 75 dl goede Arabische gom met 200 dl water en verwarmt het mengsel zoolang tot 70℃ tot alles opgelost is.
 • Hierna voegt men 6 dl carbolzuur en 1 dl kruidnagelolie toe en filtreert door neteldoek.
 • Verder water zoveel als noodig is.

Enveloppengom
Arabische gom 1 dl
Stijfsel 1 dl
Suiker 1 dl

Opgelost in zooveel water als nodig is.

De Arabische gom wordt eerst in water opgelost, dan voegt men de suiker toe en tenslotte roert men de stijfsel klontvrij in de oplossing. Onder goed roeren wordt het mengsel dan gekookt tot de stijfsel opgelost is en hierna verdund met warm water.

enveloppenlijm

Fotokleefstof
Witte aardappeldextrine 15 dl
Water 15 dl
Glycerine 2 dl
Formaldehyde (40%) 0,15 dl
Sassefrasolie 0,15 dl

De dextrine wordt eerst met een deel van het water aangemengd tot alle klonten verdwenen zijn. Hierna voegt men de rest van het water toe, kookt even op, laat afkoelen en voegt tenslotte de andere bestanddelen toe.

photoalbum-fotolijm
Kleefpasta
Witte dextrine 450 g
Arabische gom 30 g
Water 500 g
Azijnzuur 20 g
Wintergroenolie 1 g
Kaneelolie 1 g
Salicylzuur 2 g

De dextrine en de fijn gepoederde Arabische gom worden eerst in water opgelost, hierna voegt men het salicylzuur toe. Het mengsel wordt nu verwarmd tot de massa pasta-achtig begint te worden. Koken mag ze echter niet; de verwarming geschiedt dus weer het beste in een tweede pan met heet water. Ongeveer na een kwartier voegt men onder goed roeren langzamerhand het azijnzuur toe. De massa wordt hierna parelachtig; vervolgens roert men zonder afkoelen de reukstoffen door de pasta.

Kleefpasta voor bibliotheken
Tragacanth 20 dl
Witte dextrine 10 dl
Tarwebloem 60 dl
Glycerine 10 dl
Koud water 40 dl
Salicylzuur 3 dl
Kokend water 400 dl

Tragacanth in poeder wordt eerst met 160 dl heet water gemengd en goed doorgeroerd. Hierna mengt men de dextrine en de bloem met het koude water aan en giet dit in de tragacanth-oplossing. Onder goed roeren voegt men nu de rest van het kokende water bij het mengsel, voegt de glycerine en het salicylzuur toe en kookt het mengsel gedurende 5 tot 6 minuten onder goed roeren door.

oude-boeken-repareren
Juwelierskit
 • Men lost op een waterbad 25 dl vislijm op in zo weinig mogelijk 40-pcts alcohol, dan voegt men 2 dl gum ammoniacum toe.
 • Hiernaast lost men 1 dl mastik op in 5 dl verdunde alcohol en mengt beide oplossingen.
 • De lijm moet in goed gesloten flessen bewaard worden.
Kit voor gietijzer
IJzervijlsel 128 dl
Gips 20 dl
Krijt 8 dl
Arabische gom 8 dl
Roetzwart 1 dl
Cement 4 dl

Het mengsel wordt kort voor het gebruik met water aangemaakt.

Kit voor het dichten van scheuren in vloeren
Gips 32 dl
Kwartsmeel 200 dl
Gele dextrine 33 dl

Kort voor het gebruik met water tot een stijve brij aanroeren.

LEUK OM TE HEBBEN


Hfst.1 - Kleefstoffen
uit mengen & Roeren deel 1:
Kleefstoffen 1
Het oplossen van caseïne - Gebruik van hout- en beenderlijm - Vloeibare lijm - Lijmcompositie voor gipsgietvormen - Lijm voor carton - Elastische papierlijm - Lijm voor galanteriën - Hectographenmassa - Etikettenlijm
Stijfselpasta - Lijm voor cellophaan - Albuminelijm - Houtlijm met stijfsel - Vloeibare gom - Enveloppengom - Fotokleefstof - Kleefpasta - Juwelierskit - Kit voor gietijzer - Kit voor het dichten van scheuren in vloeren
Kleefstoffen 3
Lijm voor vetdicht papier - Behangersplaksel - Meubellijm - Kastenmakerslijm - Caseïnelijm voor hout - Celluloïd kleeflak - Kleefwas - Ebonietlijm - Marinelijm - IJzerkit - Marmerkit - Stopverf
Kleefstoffen 4
Kit voor metaal op glas - Vlug drogende isolerende kleeflak - Gekleurde was - Kunstharskleefstoffen - Lederlijm - Linoleumlijm - Lederlijm voor schoenen - Zijden kousen repareren - Mowilithkleefstof
- uit mengen & Roeren deel 2:
Kleefstoffen 5
Aethylcellulose-kleefstoffen - Caseïne-houtlijm - Olievaste kit - Enveloppengom - Vislijm - Universele kleefstof - Waterafstotende universele kleefstof - Glaskit - Gasbuizenkit - Engelse hechtpleister - Caoutchouc-hechtpleister
Kleefstoffen 6
Vuurvaste kit - Stoomketelkit - Hoevenkit - Metaalkit - Baardkleefstof - Bliklijm - Boetseerwas - Zandsteenkit - Smeltkit - Vliegenlijm - Vloeibare universele lijm - Watervaste kit - Ivoorkit - Ivoor-vulkit - Etikettenlijm voor blik
Kleefstoffen 7
Entwas - Vloeibare entwas - Loogvaste kit - Aquariumkit - Steenkit - Caseïne-houtlijm - Koudlijm - Universele kit - Roestwerende kit - Caoutchouc-kit - Armenisch cement - Sojameel-koudllijm - Filmcement voor onbrandbare film - Universele filmcement - Kleefvloeistof voor onbrandbare films

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction