mengen-en-roeren-1

Lijm voor vetdicht papier, Behangersplaksel, Meubellijm, Caseïnelijm, Marinelijm, IJzerkit, Stopverf, Marmerkit en meer...

Lijm voor vetdicht papier
 • Men mengt een 20-pcts huidlijmoplossing huidlijmoplossing met 25 g kaliumbichromaat.
 • Het te prepareeren papier trekt men door de warme oplossing en droogt het papier vlug in het licht. Het papier moet zolang aan de inwerking van licht blootgesteld worden tot de kleur van lichtgeel geheel bruin geworden is.
 • Hierna wordt het chromaat uitgekookt met een 2-pcts aluinoplossing.
Behangersplaksel
Rijstebloem 4 dl
Krijt (zeer fijn) 2 dl
Caseïne 1 dl
Aluin in poeder 0,5 dl

Men kan het mengsel direct met heet water tot een bruikbare pap aanroeren. Beter lost men de caseïne met iets ammoniak op als vroeger aangegeven en mengt deze oplossing met de gekookte rijstemeelpap.

Verder is een pap van zuivere tarwebloem zeer bruikbaar. Hiertoe mengt men de tarwebloem met koud water tot een dun papje aan en giet dit mengsel juist als bij stijfsel in een voldoende hoeveelheid kokend water.

Meubellijm
Huidlijm 450 dl
Loodwit 15 dl
Poederkrijt 100 dl
Salicylzuurnatrium 5 dl
Water 1000 dl
HANDIG OM TE HEBBEN
Kastenmakerslijm
Huidlijm 175 dl
Glycerine 10 dl
Bêtanaphtol 0,5 dl
Terpineol 0,5 dl
Water naar behoefte
Caseïnelijm voor hout
Fijn gemalen caseïne 12 dl
Ongebluste kalk 8 dl
Zwaarspaat (gemalen) 4 dl

De bestanddeelen goed mengen en droog bewaren, voor het gebruik met water aanmengen. De lijm is in 24 uur droog. Ter verbetering kan men enige procenten natriumphosphaat toevoegen.

meubelmaker

Celluloïd-kleeflak
Filmafval 50 dl
Nitrocellulose 23 dl
Harsester 9 dl
Ricinusolie 18 dl

Een mengsel, dat volgens deze verhouding samengesteld is, wordt opgelost in een mengsel van oplosmiddelen dat bijvoorbeeld bestaat uit: 5 dl butylacetaat, 20 dl spiritus, 25 dl aethylacetaat en 50 dl benzol.
De consistentie moet aan de te plakken stoffen aangepast worden. Zuigen deze de kleefstof te veel op dan moeten de poriën eerst met een verdunde oplossing afgedicht worden.

movie-celluloid

Kleefwas
Colophonium 100 dl
Talk 16 dl
Lanoline 60 dl
Paraffine 8 dl
Verzeepte was 2 dl
Ebonietlijm
 • Eboniet kan gelijmd worden met een mengsel van 1 dl gutta-percha en 2 dl steenkoolteerpek, die tevoren voorzichtig samengesmolten worden.
 • De breukvlakken moeten eerst met benzine ontvet worden en moeten tot ze afgekoeld zijn tegen elkaar worden geperst.

Marinelijm
 • 10 dl ongevulcaniseerde rubber (crêpe) wordt in ongeveer 120 dl benzol, terpentijnolie, dunne steenkoolteer, zware benzine of mengsels hiervan opgelost.
 • Hierna voegt men 20 dl asfalt of 10 dl asfalt en 8 dl schellak toe en verwarmt het mengsel voorzichtig op een waterbad tot het geheel homogeen is (brandbaar, open vlammen vermijden).
 • De lijm wordt na het afkoelen vast en moet voor het gebruik voorzichtig gesmolten worden.
 • De marinelijm plakt een groot aantal stoffen volkomen watervast en kan overal gebruikt worden waar de donkere kleur niet hindert.
ship

IJzerkit
 • Men mengt 1 dl zinkoxyde en 1 dl bruinsteenpoeder en roert dit mengsel met een oplossing van kaliwaterglas tot een dunne brij aan.
 • De kit moet onmiddelijk gebruikt worden.
Kleefwas
Colophonium 100 dl
Paraffine 10 dl
Dunne smeerolie 88 dl
 of:
Dammarhars 70 dl
Bijenhars 40 dl
Aardverf 5 dl
Marmerkit
Krijtwit 100 dl
Waterglas 25 dl
 of:

Vetzuur aluminium wordt met gekookte lijnolie tot een stijve pasta aangeroerd.

 of:
Portlandcement 12 dl
Gebluste kalk 6 dl
Kwartspoeder 5 dl
Kiezelgoer 1 dl

Met natronwaterglasoplossing aanroeren.

Stopverf
Krijtwit 85 dl
Ongekookte lijnolie 15 dl

Eventueel kan men een deel van de ongekookte lijnolie door gekookte vervangen. De stopverf droogt hierdoor sneller maar wordt echter niet zo hard.
Zeer vlug hard wordt een stopverf wanneer men een deel van het krijtwit door loodglit vervangt:

Krijtwit 450 dl
Loodglit 36 dl
Gekookte lijnolie 80 dl
Siccatief 18 dl

Voor het inzetten van glas in metalen, gewoonlijk ijzeren, sponningen maakt men een stopverf uit loodglit of rode loodmenie (een deel hiervan kan men om de prijs lager te maken door gebluste kalk vervangen) en gekookte lijnolie.
Een stopverf voor beeldhouwers maakt men door in gewone stopverf een deel van het krijtwit door vollersaarde te vervangen, bv.:

Gekookte lijnolie 15 dl
Vollersaarde 15 dl
Krijtwit 70 dl

Stopverf die elastisch blijft maakt men door gemalen bitumineuze kalksteen met 8 tot 12 % bitumen met gekookte lijnolie aan te mengen. Deze kit verdraagt ook alle weersinvloeden.

Marmerkit
Carnaubawas 63 dl
Dammarhars 37 dl

Samensmelten, voor het lijmen het marmer verwarmen en het was-harsmengsel vloeibaar maken.

LEUK OM TE HEBBEN


Hfst.1 - Kleefstoffen
uit mengen & Roeren deel 1:
Kleefstoffen 1
Het oplossen van caseïne - Gebruik van hout- en beenderlijm - Vloeibare lijm - Lijmcompositie voor gipsgietvormen - Lijm voor carton - Elastische papierlijm - Lijm voor galanteriën - Hectographenmassa - Etikettenlijm
Kleefstoffen 2
Stijfselpasta - Lijm voor cellophaan - Albuminelijm - Houtlijm met stijfsel - Vloeibare gom - Enveloppengom - Fotokleefstof - Kleefpasta - Juwelierskit - Kit voor gietijzer - Kit voor het dichten van scheuren in vloeren
Lijm voor vetdicht papier - Behangersplaksel - Meubellijm - Kastenmakerslijm - Caseïnelijm voor hout - Celluloïd kleeflak - Kleefwas - Ebonietlijm - Marinelijm - IJzerkit - Marmerkit - Stopverf
Kleefstoffen 4
Kit voor metaal op glas - Vlug drogende isolerende kleeflak - Gekleurde was - Kunstharskleefstoffen - Lederlijm - Linoleumlijm - Lederlijm voor schoenen - Zijden kousen repareren - Mowilithkleefstof
- uit mengen & Roeren deel 2:
Kleefstoffen 5
Aethylcellulose-kleefstoffen - Caseïne-houtlijm - Olievaste kit - Enveloppengom - Vislijm - Universele kleefstof - Waterafstootende universele kleefstof - Glaskit - Gasbuizenkit - Engelse hechtpleister - Caoutchouc-hechtpleister
Kleefstoffen 6
Vuurvaste kit - Stoomketelkit - Hoevenkit - Metaalkit - Baardkleefstof - Bliklijm - Boetseerwas - Zandsteenkit - Smeltkit - Vliegenlijm - Vloeibare universele lijm - Watervaste kit - Ivoorkit - Ivoor-vulkit - Etikettenlijm voor blik
Kleefstoffen 7
Entwas - Vloeibare entwas - Loogvaste kit - Aquariumkit - Steenkit - Caseïne-houtlijm - Koudlijm - Universele kit - Roestwerende kit - Caoutchouc-kit - Armenisch cement - Sojameel-koudllijm - Filmcement voor onbrandbare film - Universele filmcement - Kleefvloeistof voor onbrandbare films

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction