mengen-en-roeren-1

Zink schilderen, Zwarte verf, Hitte aantonende verf, Ultravioletverf, Lichtgevende verf, Witkalk en meer ...


Gegalvaniseerd ijzer schilderen

Het is een eigenaardig verschijnsel, dat men tot nu toe geen verf gevonden heeft die op zink onder alle omstandigheden goed hecht. Het schilderen van zuiver zink komt niet zo vaak voor, wel echter het schilderen van gegalvaniseerd ijzer, waarvan de oppervlakte toch uit bijna zuiver zink bestaat. Men heeft als voorbehandeling reeds een groot aantal procédé's voorgeslagen, o.a. het afwassen met verdund azijnzuur, met zeep en zand, met een 1-pcts oplossing van kopersulfaat, zandblazen, enz. Het beste middel schijnt steeds nog te zijn, dat men het materiaal eenvoudig enige maanden onbeschermd laat. Door de inwerking van het weer ontstaat dan een enigszins ruw laagje, dat na zuivering een goede ondergrond vormt voor de olieverf. Als grondverf neemt men dan een goede loodmenieverf.

Zwarte verf

Bij het malen van zwarte verf, vooral wanneer men goede soorten zwartsel gebruikt, is het vaak moeilijk het pigment met de olie of lak te mengen. Ook blijven bij het malen gemakkelijk kleine puntjes bestaan, die gevormd worden door zwartsel dat geen olie opgenomen heeft. Door een kleine hoeveelheid oliezuur toe te voegen wordt het mengen en malen sterk bespoedigd.

Hitte aantoonende verf

Zilverjodide 5 dl
Kwikjodide 1 dl

De beide stoffen worden in fijn gepoederde toestand met een schellakoplossing aangemengd en dan op de eventueel warm wordende metaaldelen opgestreken. De kleur wordt bij het verwarmen van helder geel tot donker rood.

verf-zwart

Ultraviolet-verf

- Blauwviolet
Vaseline 5 dl
Paraffine 12 dl
Benzine 175 dl
Calciumsalicylaat 5 dl
- Donkergroen
Vaseline 5 dl
Paraffine 12 dl
Benzine 175 dl
Anthraceen 5 dl
- Lichtgroen
Cellulose-acetaat 20 dl
Chloroform 300 dl
Vaseline 6-20 dl
Kaliumuranylsulfaat,
 zeer fijn gepoederd
10-30 dl
- Oranjegeel
In het vorige recept wordt het kaliumuranylsulfaat door zinksulfide vervangen, dat 0,1 % mangaan bevat.
- Rood
1 dl zinksulfide en 2 dl cadmiumsulfaat worden met een Arabischegomoplossing aangemengd.
De hier genoemde oplossingen geven wanneer ze opgestreken worden, laagjes die wanneer ze met ultraviolet licht bestraald worden, in de aangegeven kleur helder licht geven.
HEBBEDINGEN

- Lichtgevende verf

- Violet
Ongebluste kalk 2000 dl
Zwavel 600 dl
Stijfsel 200 dl
½-pcts oplossing van
 bismutnitraat
100 dl
Kaliumchloride 15 dl
Natriumchloride 15 dl

De stoffen worden in fijn gemalen toestand gemengd en in een kroes op 1300℃ verhit. Het gloeiproduct wordt fijn gemalen en met een bindmiddel tot een verf verwerkt. Deze lichtgevende verf moet eerst door de zon, door een kwartslamp of door een andere zeer sterke lichtbron beschenen worden en licht dan gedurende betrekkelijk lange tijd na.

- Groenblauw
Strontiumhydraat 207 dl
Zwavel 80 dl
Lithiumsulfaat 10 dl
0,3-pcts bismutsol 100 dl

Het mengsel wordt 40 min. in een porceleinen kroes gegloeid.

- Rood
Bariumoxide 400 dl
Zwavel 90 dl
Lithiumfosfaat 7 dl
0,4-pcts alcoholische
 kopernitraatoplossing
35 dl
- Geel
Strontiumcarbonaat 1000 dl
Zwavel 300 dl
Soda 20 dl
Natriumchloride 5 dl
Mangaanchloride 2 dl

Ook dit mengsel wordt in een kroes op 1300℃ verhit gedurende ¾ tot 1 uur.

Al deze lichtgevende verven moeten eerst belicht worden. Alleen die verven, die met zinksulfide en radium gemaakt worden, geven steeds licht, ook na lange perioden in het donker geweest te zijn.


Siccatief

Colophonium W.W. 200 dl
Marmerkalkhydraat 16 dl
Loodacetaat 16 dl
Houtolie 64 dl
Mangaanboraat 2 dl

Benzine en petroleumdestillaat naar wens.
Het colophonium wordt gesmolten en bij ongeveer 1OO℃ strooit men onder goed roeren het kalkhydraat in de gesmolten harsmassa. Hierna strooit men het loodacetaat in de smelt, verhit dan langzaam tot op 230℃ en houdt de harssmelt zolang op deze temperatuur tot de geur van azijnzuur verdwenen is. Hierna voegt men de houtolie en het mangaanboraat toe en verhit tot op 280℃.
De massa moet voortdurend geroerd worden. Bij ongeveer 150℃ voegt men dan de verdunningsmiddelen toe, het hoogst kokende het eerst. Deze siccatief is bijna kleurloos.

siccatief

Witkalk (sneldrogend)

Eerst lost men 6 dl trinatriumfosfaat in 16 dl water op en weekt met 10 dl caseïne in 32 dl water gedurende 2 uren. Zoodra de caseïne zacht geworden is voegt men hieraan de trinatriumfosfaat-oplossing toe en roert tot de caseïne geheel opgelost is.

Hiernaast mengt men 25 dl krijtwit en 50 dl gebluste kalk met 56 dl water tot een gladde brij, hierna voegt men de caseïne-oplossing bij de kalkmelk. Kort voor het gebruik mengt men nog een oplossing van 3 dl formaline in 24 dl water met de witkalk. De gereed gemaakte hoeveelheid moet op dezelfde dag verwerkt worden.

Men kan gewone witkalk ook sneller drogend maken door op de kalk berekend 5 tot 10 % suiker toe te voegen.

Witte lijmverf

Geslibd krijtwit 86 dl
China-clay 10 dl
Huidlijm 4 dl
Geconserveerd met 0,5 % zinksulfaat.

Bij het gebruik van lijm in poeder kan men de bestanddelen mengen en men kan voor het gebruik door aanroeren met heet water de lijmverf gereed maken.

LEUK OF HANDIG

Hfst.6 - Lakken, Verven & Beitsen
uit Mengen & Roeren deel 1:
Lakken, Verven & Beitsen 1
Lakken - Verven - Beitsen - Collodiumoplossing - Informatie
Lakken, Verven & Beitsen 2
Oplosmiddelen - Verdunners - Grondlak voor hout - Poriënvuller of Matlakpasta - Matlak - Politoerlak - Meubellak - Tegen alcohol bestand zijnde lak - Nitro-Japanlakken voor hout
Lakken, Verven & Beitsen 3
Metaallakken - Autolak grondverf - Zwarte autolak - Lederlakken - Bronslak - Kristallak - Nagellak - Paarlemoer-houtlak - Witte nitro-emaillak - Paarlemoerlak voor kunstbloemen - Paarlemoer-dompellak - Paarlemoer-emaillak - Nitrocellulose-rubberlak - Papierlak - Vliegtuigbespanningslak
Lakken, Verven & Beitsen 4
Olieverf - Olielak - Witte huisverf - Zwarte huisverf - Groene huisverf - Loodmenieverf - Zinkverfstof (roestwerend) - Witte verf voor binnen (mat, halfmat, glans) - voorstrijklak voor poreuze muren
Lakken, Verven & Beitsen 5
Vloerlakverf - Lakverf voor hout - Japanlak - Matte lakverf voor binnen
Lakken, Verven & Beitsen 6
Huisverf voor buiten - Amerikaanse voorschriften voor buitenverf - Zwarte moffellak - Black Varnish, Zwarte Lak, Zwarte IJzerlak
Lakken, Verven & Beitsen 7
Houtverf - Plastische verf in poeder - Waterverf - Silicaatverf - Cementwaterverf Koudwaterverf - Schellakoplossing - Kalkeiwitverf (wit) - Olie-emulsie voor waterverf - Kalkvaste lak - Suikergoedlak - Elastische schabloneerverf
Gegalvaniseerd ijzer schilderen - Zwarte verf - Hitte aantoonende verf - Ultraviolet-verf - Lichtgevende verf - Siccatief - Witkalk (sneldrogend) - Witte lijmverf
Lakken, Verven & Beitsen 9
Afbijtmiddelen - Olielakken - Harde harslak - Vette harslak - Halfvette harslak - 4-urenlak - Vette harsesterlak - Halfvette harsesterlak - Zeer vette harsesterlak - Slijplak - Vloerlak
Lakken, Verven & Beitsen 10
Meubellak - Zuurvaste lak - Vette buitenlak - Jachtlak - Cobaltsiccatief - Mangaansiccatief - LoodmangaanresinaatIJsbloemenlak - Isolatielak - Loogvaste lakLak voor rubberschoenen - Lak voor betonsilo's - Boekbinderslak - Flesschenlak
Lakken, Verven & Beitsen 11
Harde spirituslak - Stroohoedenlak - Overdruklak - Vioollak - Water-schellakvernis - Matlak - Etiketten-matlak - Accaroid-matlak - Watervaste lak voor vischsnoer - Papierlak - Houtbeitsen - Poriënvuller - Oliebeits - Lakbeits - Het lakken van hout
Lakken, Verven & Beitsen 12
Slijpen van hout - Beitsen van zacht hout - Wasbeits - Chemische beitsen - Zuurvaste zwarte beits - Zwarte beits - Ebbenhoutbeits - Houtcarbolineum - Groen carbolineum - Donkerbruin carbolineum - Carbolineum voor pissoirs - Antiekvernis voor hout - Hout kunstmatig oud maken - Hout bleeken - Plastisch hout - Fixatief voor krijtteekeningen - Lak voor botervaatjes - Lak-emulsie
uit Mengen & Roeren deel 2:
Lakken, Verven & Beitsen 13
Lakken & Verven - Siccatief voor kunstharslakken - Hittevaste lakverf (witte grondlak, roze- en witte deklak)
Lakken, Verven & Beitsen 14
Afbijtmiddel voor verf - Plastisch hout - Poriënvuller - Cellulosegrondlak voor hout - Polijstwater - Chloorcaoutchouc-menieverf - Gietijzer-plamuur - Autoplamuur - Accumulatorenlak - Venstercouvertlak - Scheepshuidverf - Scheepshuidverf tegen het aangroeien - Stearinepek-lak - Schoolbordenverf - Stopverf voor broeikassen - Daklak - Terpentijnolie-was - Waslak - Gekleurde daklak - Olievrije grondlak - Waslijm - Hoedenlak - Vuurvaste aluminiumverf - Vuurvaste zwarte lakverf - Vloerlak met oiticia-olie - Universeele lak - Buitenlak - Slijplak - Vloerlak met barnsteen
Lakken, Verven & Beitsen 15
Slijplak - Traanlak - Chassislak - Spirituslak-politoer - Meubelpolitoer - Meubel-nitrolak - Alkesit-kalkverf - Celluloselijm-plamuur - Synthetische stanslak - Olievrije meubellak - Synthetische moffellak - Moffellak voor benzinereservoirs - Lakplamuur - Etikettenlak - Witte lakverf voor ijzeren ledikanten - Cobaltresinaat - Witte moffellak - Mangaanresinaat - Mangaanoxydulehydraat - Loodresinaat - Linoleumcement - Linoleum-druklak - Linoleumlak
Lakken, Verven & Beitsen 16
Wasdoeklak - Vlug drogende lak met perilla-olie - Verfafbijtmiddel - Houtolielak - Zaponlak - Acetylcelluloselak - Benzylcelluloselak - Poriënvuller - Moffellak - Combinatielak voor hout - Combinatie-strijklak - Woodstainlak (matlak) - Nitro-plamuur - Bitrocellulose-moffellakken - Machineglazuur - Schilderslijm - Caseïneverf in poedervorm - Scheepshuidverf - Spinspoelenlak - Warm aanvoelende verf - Grafietverf - Zuur- en loogvaste verf - Combinatielak voor buitenwerk - Witte lakverf - Geraffineerde Kasselsche aarde - Waterbeits - Aniline-waterbeitsen voor hout - Water-wasbeitsen - Schellakbeitsen - Terpentijnolie-wasbeitsen

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction