mengen-en-roeren-2

Vuurvaste kit, Stoomketelkit, Metaalkit, Smeltkit, Watervaste kit, Boetseerwas en meer...

Vuurvaste kit

recept no. 1.
Borax 1 dl
Zinkwit 5 dl
Bruinsteenpoeder 10 dl
De poeders worden gemengd en met waterglas tot een dikke pasta aangeroerd. Deze kit verhardt langzaam, is echter goed vuurvast.
recept no. 2.
Asbestpoeder 1 dl
Chamottemeel 1 dl
Pijpaarde 1 dl
Aanroeren met gekookte lijnolie tot een stijve pasta.

Stoomketelkit

recept no. 1.
Zwaarspaatpoeder 8 dl
Marmerkalkhydraat 3 dl
Grafiet 6 dl
Gekookte lijnolie 7 dl
Het zwaarspaatpoeder kan door bruinsteen, steenmeel of chamotte meel vervangen worden.
recept no. 2.
Bruinsteenpoeder 20 dl
Zinkwit 20 dl
Gecalcineerd kiezelgoer 10 dl
Grafiet 3 dl
Met waterglas tot een dunne pasta aanroeren en onmiddellijk gebruiken. De kit is geschikt voor het dichten van scheuren in ijzeren platen bij kachels en ovens.
HANDIG OM TE HEBBEN

Hoevenkit

Guttapercha 70 dl
Ammoniakgomhars 30 dl
Samen smelten en in vormen uitgieten. Voor het gebruik goed warm maken en in de scheuren van de hoeven goed aandrukken.
paardenhoef

Metaalkit

Recept no. 1.
Gewoon zinkoxyde wordt met 2 % salpeterzuur bevochtigd en gegloeid, het materiaal wordt fijn gemalen en met een chloorzinkoplossing, die minstens een s.g. van 1,8 heeft, aangeroerd. De verkregen dikke pasta verhardt zeer snel.
Recept no. 2.
Copallak 30 dl
Gekookte lijnolie 10 dl
Venetiaansche terpentijn 6 dl
Terpentijnolie 4 dl
Marinelijm 10 dl
Marmerkalkhydraat 60 dl
De kit moet heet opgebracht worden.
Recept no. 3.
Caseïne 8 dl
Marmerkalkhydraat 10 dl
Geslibd kwartspoeder 10 dl
Het mengsel wordt met water aangeroerd en onmiddellijk gebruikt.

Baardkleefstof

Mastix 50 dl
Sandarac 100 dl
Colophonium, WW 250 dl
Ether 75 dl
Spiritus 96% 400 dl
De oplossing wordt door een fijne zeef gefiltreerd.

Door meer of minder spiritus te nemen, kan men de consistentie naar wens variëren. Door iets ricinusolie toe te voegen wordt de kleefstof elastischer, droogt dan echter iets langzamer. De kleefstof kan met eau de cologne geparfumeerd worden.

Na de voorstelling kan de baard voorzichtig afgetrokken worden, eventueel na inweken met spiritus of eau de cologne. De resten worden met spiritus afgewassen. De huid moet onmiddellijk met een vette huidcrème ingesmeerd worden.

sinterklaas

Bliklijm

Manillacopal 500 dl
Colophonium 500 dl
Galipot (dikke terpentijn) 300 dl
Spiritus 90% 1500 dl
Ricinusolie 4 dl

De harsen worden met de spiritus gemengd. Na enige dagen staan is alles opgelost. De oplossing wordt door een fijne zeef gegoten en hierna voegt men pas de ricinusolie toe.

Men bestrijkt de etiketten met de lijm, laat aandrogen tot de lijm draden trekt en plakt de etiketten dan op het blik. De oplossing moet zo dik zijn, dat ze niet doorslaat. Bij poreus papier is het soms nodig de etiketten met stijfsel of dextrine voor te strijken en te laten drogen.

toffee-en-koekblik
Toffeeblik (Van Melle) en koekblik (Verkade),
met etiketten beplakt.

Boetseerwas

Bijenwas 2000 dl
Venetiaansche terpenzijn 270 dl
Varkensvet (reuzel) 140 dl
Bolus 1500 dl
De was, het hars en het vet worden samen gesmolten en met de bolus gemengd. Nu laat men afkoelen en kneedt de massa onder water zo lang tot ze de juiste plasticiteit heeft.

Zandsteenkit

Kiezelgoer 2 dl
Marmerkalkhydraat 2 dl
Loodglit 1 dl
Met gekookte lijnolie tot een dikke pasta aanroeren.

Smeltkit

Loodmenie 80 dl
Watervrije borax 80 dl
Krijt 10 dl
Gebroken aardewerk, porcelein en glas kan met deze kit gerepareerd worden. De kit moet in een moffeloven of bij kleine voorwerpen met een blaasvlam gesmolten worden.
Poreuze kroezen kan men dicht maken door ze met een mengsel van marmerkalkhydraat met verzadigde boraxoplossing en iets loodglit te bestrijken en dan te gloeien.

Vliegenlijm

Crêperubber 2 dl
Dunne smeerolie s.g. 0,88
 tot 0,89, vrij van paraffine 25 dl
Colophonium 65 dl
Raapolie 8 dl
Sporen anijsolie, venkelolie, honing- of wasaroma.

De caoutchouc wordt eerst bij 100° C in de smeerolie opgelost; dit duurt ongeveer 10 tot 15 uur.
Hiernaast worden het colophonium en de raapolie samengesmolten en met de caoutchouc-oplossing gemengd.

vliegenrol
Vliegenrol met vliegenlijm

Vloeibare universeele lijm

Suiker 60 dl
Water 180 dl
Marmerkalkhydraat 15 dl
Lederlijm 50 dl
De suiker wordt eerst in het water opgelost, dan de kalk toegevoegd; daarna enige dagen laten staan. De oplossing wordt van het bezinksel afgegoten en dan met de lederlijm gemengd. Wanneer de lijm voldoende water opgenomen heeft, wordt het mengsel verwarmd tot de lijm geheel opgelost is. Wanneer de lijm te dik is, kan ze met meer suikerkalkoplossing verdund worden.
Daar deze lijm alcalisch is, kan ze niet overal toegepast worden.

Watervaste kit

Steenkoolteer 100 dl
Zwavel 12 dl
De teer wordt tot koken verhit en de zwavel opgelost, hierna voegt men dan zoveel droge gebluste kalk toe tot de massa na afkoelen hard wordt.
De kit is geschikt voor afvoerleidingen voor water.

Ivoorkit

- Recept no. 1.
Vers gegloeid zinkoxyde 1 dl
Geconcentreerde
 zinkchloride-oplossing 2 dl
De bestanddelen worden goed gemengd en de verkregen pasta moet onmiddellijk gebruikt worden.
- Recept no. 2.
Gebleekte schellak 2 dl
Borax 4 dl
Caseïne 5 dl
De schellak en de borax worden in zo weinig mogelijk water warm opgelost, de vloeistof wordt iets ingedampt en koud of lauwwarm met het caseïnepoeder gemengd. Het ivoor moet te voren iets warm gemaakt worden. De kit wordt snel hard.

Ivoor-vulkit

Gelatine 2 dl
Porceleinaarde 5 dl
Geprecipiteerd krijt 2 dl
Loodwit of titaanwit 1 dl
Een spoor oker voor gele tint.
De gelatine wordt in zo weinig mogelijk water opgelost en de oplossing wordt tot de dikte van gewone stroop ingedampt.
Deze oplossing mengt men dan met de overige ingrediënten.

Etikettenlijm voor blik

Rietsuiker 20 dl
Water 40 dl
Marmerkalkhydraat 40 dl
Glycerine 10 dl
Houtlijm 10 dl
Men mengt de eerste drie bestanddeelen, laat een paar dagen staan en giet van het bezinksel af. Dan wordt de rest opgelost.
HEBBEN


Hfst.1 - Kleefstoffen
uit mengen & Roeren deel 1:
Kleefstoffen 1
Het oplossen van caseïne - Gebruik van hout- en beenderlijm - Vloeibare lijm - Lijmcompositie voor gipsgietvormen - Lijm voor carton - Elastische papierlijm - Lijm voor galanteriën - Hectographenmassa - Etikettenlijm
Kleefstoffen 2
Stijfselpasta - Lijm voor cellophaan - Albuminelijm - Houtlijm met stijfsel - Vloeibare gom - Enveloppengom - Fotokleefstof - Kleefpasta - Juwelierskit - Kit voor gietijzer - Kit voor het dichten van scheuren in vloeren
Kleefstoffen 3
Lijm voor vetdicht papier - Behangersplaksel - Meubellijm - Kastenmakerslijm - Caseïnelijm voor hout - Celluloïd kleeflak - Kleefwas - Ebonietlijm - Marinelijm - IJzerkit - Marmerkit - Stopverf
Kleefstoffen 4
Kit voor metaal op glas - Vlug drogende isolerende kleeflak - Gekleurde was - Kunstharskleefstoffen - Lederlijm - Linoleumlijm - Lederlijm voor schoenen - Zijden kousen repareren - Mowilithkleefstof
- uit mengen & Roeren deel 2:
Kleefstoffen 5
Aethylcellulose-kleefstoffen - Caseïne-houtlijm - Olievaste kit - Enveloppengom - Vischlijm - Universeele kleefstof - Waterafstootende universeele kleefstof - Glaskit - Gasbuizenkit - Engelsche hechtpleister - Caoutchouc-hechtpleister
Vuurvaste kit - Stoomketelkit - Hoevenkit - Metaalkit - Baardkleefstof - Bliklijm - Boetseerwas - Zandsteenkit - Smeltkit - Vliegenlijm - Vloeibare universeele lijm - Watervaste kit - Ivoorkit - Ivoor-vulkit - Etikettenlijm voor blik
Kleefstoffen 7
Entwas - Vloeibare entwas - Loogvaste kit - Aquariumkit - Steenkit - Caseïne-houtlijm - Koudlijm - Universeele kit - Roestwerende kit - Caoutchouc-kit - Armenisch cement - Sojameel-koudllijm - Filmcement voor onbrandbare film - Universeele filmcement - Kleefvloeistof voor onbrandbare films

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction