mengen-en-roeren-2

Diverse laksoorten, afbijtmiddel, poriënvuller, nitroplamuur, moffellak, scheepshuidlak en meer ...


Wasdoeklak

Recept no. 1.
Albertol 209 L 100
dl
Laklijnolie 100
dl
Lijnoliestandolie 200
dl
Houtoliestandolie 50
dl
Cobalt als oplosbaar zout 0,35
dl
Oplosmiddel 150-250
dl

De laklijnolie wordt op 150° tot 200° C verhit en dan voegt men in kleine porties het albertol toe, tot alles opgelost is. Deze oplossing wordt nu zoo lang op 240° tot 260° C verhit, tot een proefje na verdunning met de dubbele hoeveelheid benzine ook koud geheel helder blijft. Nu voegt men de standolie en de houtolie toe en men houdt de smelt op 220° C tot ze koud met benzine helder blijft. Hierna voegt men het siccatief toe en tenslotte bij 130° tot 150° C het oplosmiddel.

Recept no. 2.
Alresaat 201 C 100
dl
Lijnoliestandolie 200
dl
Houtoliestandolie 100
dl
Oplosmiddel 200
dl

Het alresaat wordt eerst met de helft van de lijnoliestandolie bij 240° C gekookt tot de smelt in benzine geheel helder oplost, hierna voegt men de rest van de standolie toe en verder de houtolie. Telkens wordt op 240° C verhit, tot de oplossing in benzine helder blijft.

Nu mengt men:


Alresaatlak 100
dl
Alftalaat 246B laagvisceus 100
dl
Xylol 100
dl
Siccatief 2,5
dl

Deze lak droogt zeer snel, wordt niet geel en is zeer elastisch.

HEBBEN
winter-schilderen

Vlug drogende lak met perilla-olie.

Albertol 111 L 50
dl
Perillastandolie 50
dl
Cobaltsiccatief 1% 5
dl
Lakbenzine 50
dl
Het albertol wordt bij 150° C in de standolie opgelost.

Verfafbijtmiddel

Paraffine 5
dl
Trichlooraethyleen 95
dl
Albertaat 175 A 5
dl
Trichlooraethyleen 95
dl
De paraffine wordt in het tri opgelost en het albertaat eveneens. Na een dag staan worden de beide oplossingen gemengd.

Houtolielak

Albertol 142R, 237R


 of 326R 100
dl
Chineesche houtolie 300
dl
Kunstharssiccatief 9
dl
Lakbenzine 300
dl

Het albertol wordt bij 100° tot 150° C in de houtolie opgelost. Wanneer het hars geheel opgelost is, verhoogt men de temperatuur tot 240° C. Men houdt de smelt nu zo lang op deze temperatuur, tot de gewenste dikte bereikt is. Hierna laat men afkoelen en voegt bij 140° C siccatief en oplosmiddel toe.

Zaponlak

Celluloid 5
dl
Aceton 20
dl
Butylacetaat 15
dl
Sipaline 1
dl
Butylalcohol of hexaline 4
dl
Spiritus 12
dl
Ethylacetaat 15
dl
Benzol 28
dl
gensacol-verf

Acetylcelluloselak

Acetylcellulose 8
dl
Hexanon 25
dl
Aceton 25
dl
Hydropalaat B 2
dl
Benzol of toluol 40
dl

De acetylcellulose wordt eerst met het hexanon en aceton gemengd en geroerd tot men een homogene massa verkregen heeft. Hierna voegt men den plastificator en tenslotte het benzol toe.

aspinalls-enamel

Benzylcelluloselak

Benzylcellulose 40
dl
Albertol 82 G 10
dl
Tricresylfosfaat 5
dl
Palatinol 5
dl
Spiritus 20
dl
Toluol 300
dl
Butylalcohol 14
dl
Ethyllactaat 6
dl

De benzylcellulose wordt eerst met spiritus bevochtigd en dan in een deel van de toluol opgelost, in de rest van de toluol lost men het albertol op. De beide oplossingen worden gemengd met de andere oplosmiddelen, tenslotte voegt men het fosfaat toe.

housepainter-birdsnest-stevan-dohanos

Poriënvuller

Recept no. 1.
Albertaat 175 A 20
dl
Lakbenzine 50
dl
Aluminiumhydroxyde 20
dl
Olielak (slijplak) 120
dl

Het albertaat wordt met 40 dl benzine gemengd, het mengsel laat men twee dagen staan en voegt dan 10 dl benzine toe. Nu laat men de massa weer een dag staan en mengt met de lak.

Recept no. 2.
Collodium, hoog visceus,


 droog 5
dl
Butylalcohol 10
dl
Methylalcohol 7
dl
Ethylacetaat 30
dl
Butylacetaat 20
dl
Albertol 177 C 9
dl
Toluol 3
dl
Ethylacetaat 3
dl
Toluol 20
dl
Ricinusolie 1
dl
Sipaline MOM 2
dl

De collodium wordt in de eerste 4 oplosmiddelen opgelost, het albertol wordt in de er na genoemde oplosmiddelen toluol en ethylacetaat opgelost. Hierna worden de beide oplossingen gemengd en wordt de rest toegevoegd.

Albertaatoplossing:

Albertaat 175 A 1
dl
Toluol 3
dl

De toluol wordt onder roeren bij het albertaat gevoegd.
Men mengt nu de lak met de albertaatoplossing. Bij een sterk poreuze, ondergrond moet men meer albertaatoplossing nemen.

Hebben

Moffellak

Albertol 142 R 100
dl
Lakbenzine 100
dl
Chinese houtolie 150
dl
IJzeroxyderood 100
dl

Het albertol wordt eerst in de benzine opgelost, hierna voegt men de houtolie toe en maalt deze lak met het pigment op een gesloten verfmolen. De lakverf gedurende een half tot één uur bij 180° tot 200° C gemoffeld.
De laklaag is zeer elastisch en toch hard. In de plaats van het rood kunnen ook andere pigmenten gebruikt worden die de hoge temperatuur verdragen.

valspar-wasbeits

Combinatielak voor hout

Duropheen 195 V 22 ,5 dl
Spiritus 10
dl
Butylalcohol 10
dl
Toluol 25
dl
Butylacetaat 16 ,5 dl
Collodium laagvisceus


 2:1 in butylalcohol 15 ,7 dl

Verdunning hiervoor:
Butylalcohol 5
dl
Spiritus 10
dl
Butylacetaat 20
dl
Toluol 65
dl

Combinatie-strijklak

Duropheen 195 V 11 ,0 dl
Ethylglycol 7 ,3 dl
Xylol 12 ,3 dl
Spiritus 10 ,0 dl
Terpentijnolie 10 ,0 dl
Butylalcohol 10 ,0 dl
Butylacetaat 5 ,0 dl
Chinese houtolie 7 ,0 dl
Alresaatoplossing 1:1 xylol 15 ,4 dl
Collodium 2:1 butylalcohol 12 ,0 dl

Woodstainlak (matlak)

a. Matpasta:
Albertaat 175 A 18
dl
Alresaat 313 C 1:1 toluol 36
dl
Sipaline MOM 18
dl
Toluol 28
dl
Op een gesloten verfmolen fijn malen.
b. Menglak:
Collodonium laagvisceus


 2:1 in butylalcohol 27
dl
Butylacetaat 15
dl
Ethylacetaat 19
dl
Spiritus 10
dl
Toluol 23
dl
Ethylglycol 3
dl
Butylalcohol 3
dl
c. Verdunning:
Spiritus 5
dl
Ethylacetaat 15
dl
Butylacetaat 15
dl
Toluol 65
dl
De lak bestaat nu uit:
Matpasta a. 50
dl
Menglak b. 100
dl
Verdunning zooveel als noodig is, voor de spuit gewoonlijk 100 tot 120 dl.
sdutch-boy-paint-vintage-advertisement

Nitro-plamuur

Collodium 2:1 butanol 24
dl
Butylacetaat 17
dl
Ethylglycol 8
dl
Butylalcohol (butanol) 5
dl
Ethylacetaat 5
dl
Spiritus 5
dl
Alresaat 201 C oplossing


 1:1 in toluol 24
dl
Geblazen ricinusolie 12
dl
Lithopone 60
dl
Kaoline 37
dl
IJzeroxydezwart 3
dl
Krijtwit 50
dl


Men maakt eerst de lak en mengt hiermee het mengsel van pigmenten. De onderlinge verhouding van de pigmenten kan gevarieerd worden. De plamuur droogt ook in dikke lagen zonder scheuren door en wordt door kokend water niet aangetast.
pieter-schoen-verf

Nitrocellulose-moffellakken

recept no. 1.
Wasag-collodium no. 4 10
dl
Ftalaathars, drogend 40
dl
Spiritus 15
dl
Butylalcohol 5
dl
Toluol 20
dl
Xylol 10
dl

Als ftalaathars kan men Duxalkyd I en 11 of Alphtalaat 246 B gebruiken. In het algemeen is het niet nodig een ester toe te voegen, daar het collodium door het ftalaathars in oplossing gehouden wordt. Gunstig is het echter 5 tot 6 % butylglycol of ethyllactaat toe te voegen.


recept no. 2.
Wasag-collodium no. 4 6
dl
Ftalaathars, drogend 30
dl
Spiritus 15
dl
Butylalcohol 5
dl
Toluol 24
dl
Xylol 20
dl
Pigment 6
dl
Dibutylftalaat 2
dl
Ricinusolie 1
dl
Butylglycol 5
dl

Het pigment wordt met de laatste drie bestanddelen fijn gemalen, het best op een gesloten verfmolen, en dan met de heldere lak gemengd.

opex-kwasten

Machineglazuur

Deze gepigmenteerde spirituslakken kunnen schellak, manillacopal, accaroidharsen, colophonium en kunstschellak als bindmiddel bevatten.
a. Schellakoplossing:
Schellak 10
dl
Dikke terpentijn 3
dl
Spiritus 96% 40
dl
b. Manillacopaloplossing:
Manillacopal 10
dl
Dikke terpentijn 3
dl
Spiritus 18
dl
c. Accaroidoplossing:
Accaroidhars geel of rood 10
dl
Dikke terpentijn 3
dl
Spiritus 20-25
dl
d. Colophoniumoplossing:
Colophonium 10
dl
Dikke terpentijn 3
dl
Spiritus 96% 18
dl
Voor het maken van de dekkende lak mengt men nu een dezer harsoplossingen of goedkoper 75 % copal of schellakoplossing en 25 % colophoniumoplossing met ongeveer het halve gewicht van het pigment in de gewenste kleur en maalt de lakverf op een verfmolen uiterst fijn. Tenslotte voegt men nog 5 % lijnolievetzuur toe, waardoor de lak voldoende elastisch wordt. De verhouding van pigment tot bindmiddel hangt van de aard van het pigment af en moet door een proefje bepaald worden. Men neemt in ieder geval zo veel bindmiddel, dat de glazuur met voldoende glans opdroogt. Als pigment neemt men de normale niet te dure verfstoffen.
dulux-one-coat-paint

Schilderslijm

Aardappelmeel 100
dl
Colophonium 21
dl
Water 350
dl
Natronloog 56
dl
Salpeterzuur zoveel als nodig is.

Men doet het water, dat een temperatuur van 25° C moet hebben, in een ketel met een goed roerwerk. Nu voegt men door een zeef het aardappelmeel en het fijn gemalen hars toe. Hierna laat men de loog langzaam toevloeien en laat het roerwerk eenige uren lopen. Hierbij moeten de witte stijfselkorrels geheel verdwenen zijn.

Nu neutraliseert men de lijm met verdund salpeterzuur tot de oplossing van de lijm in gedestilleerd water na toevoegen van een druppel fenolftaleïne-oplossing juist nog rood tot rose gekleurd wordt en dus nog zwak alcalisch is.

De hiermede bereide lijmverf geeft weinig af en hecht goed op de meeste soorten ondergrond.

dutch-boy-nalplex

Caseïneverf in poedervorm

Caseïne 10
dl
Marmerkalkhydraat 10
dl
Pigment en krijtwit
dl
 of:
Caseïne 10
dl
Marmerkalkhydraat 10
dl
China clay 10
dl
Pigment 10
dl
Krijtwit 60
dl

Scheepshuidverf

Yaccahars 8
dl
Spiritus 55
dl
Pine-oil 3
dl
Benzine 2
dl
Zinkwit 6
dl
Kiezelzuurpoeder 6
dl
Blanc fix 6
dl
Zinkstof 4
dl
Schweinfurter-groen 3
dl
Kwikoxyde 7
dl

Spinspoelenlak

Duropheen 264 V 60
dl
Solvent Nafta 40
dl
Deze lak is uitermate bestand tegen loog en tegen zwavelverbindingen. Voor het verkrijgen van een absoluut gesloten oppervlak is het nodig drie lagen op te brengen. De eerste twee lagen worden een half uur bij 150° C gemoffeld, de laatste laag een uur bij 180° C.

De lak is geschikt voor het lakken van spinspoelen in de kunstzijdeindustrie.

Verder kan men met de lak lakverf maken, waarbij het pigment natuurlijk ook absoluut tegen loog bestand moet zijn.

Warm aanvoelende verf

Op het metaal brengt men eerst een laag van een goed elastisch opdrogende lakverf aan, bv. een standolielak met weinig en goed dekkend pigment. Voor de laag droog is en nog sterk kleeft, strooit of blaast men op de natte verflaag fijn houtmeel of kunstmeel. Nu laat men de lakverf doordrogen en blaast de overmaat van het houtmeel weg. Hierop strijkt men dan weer een laag lakverf en slijpt of schuurt deze na het drogen glad. Het stof wordt goed afgewassen en hierna wordt met een laag halfmatte lakverf afgewerkt. Het oppervlak gelijkt nu veel op dat van leder. De structuur van de verflaag kan, door grover houtmeel of kurkmeel te gebruiken, zeer gevarieerd worden.

Ook de samenstelling van de verschillende verflagen kan gevarieerd worden en bijvoorbeeld met craquelé gecombineerd worden.

wizard-satin-finish

Grafietverf

Grafiet 40
dl
Zinkwit 40
dl
Lijnolie 40
dl
Siccatief naar behoefte,


 of beter:
Grafiet 20
dl
Loodwit 18
dl
Lijnolie 30
dl
Siccatief 2
dl

Zuur- en loogvaste verf

Chloorcaoutchouc 17
dl
Lijnolie 6
dl
Xylol 32
dl
Solventnafta 15
dl
Chroomgroen 10
dl
Blanc fixe 20
dl
 of:
Chloorcaoutchouc 11
dl
Houtolie-standolie 30
dl
Xylol 20
dl
Solvent nafta 6
dl
Chroomgroen 10
dl
Blanc fixe 20
dl
ready-vintage-pbr-3D_600

Combinatielak voor buitenwerk

Chloorcaoutchouc 30
dl
Alkydal T 10
dl
Xylol 40
dl
Toluol 10
dl
Benzol 8
dl
Hydroterpine 7
dl
Clophen A 60 5
dl

Witte lakverf

Chloorcaoutchouc 20
dl
Gebleekte lijnolie 4
dl
Toluol 56
dl
Titaanwit 20
dl
starline

Geraffineerde Kasselse aarde

Kasselse aarde 100
dl
Water 400
dl
Natronloog 40° Bé 12
dl

Het mengsel wordt enige uren gekookt tot de vloeistof niet meer donkerder wordt. Hierna laat men de oplossing zo lang rustig staan tot alle onoplosbare bestanddelen bezonken zijn, of men filtreert de oplossing door een zeer dicht weefsel. De verkregen heldere oplossing wordt nu tot een dik vloeibare massa ingedampt of ook wel geheel gedroogd. Hierbij verkrijgt men dan de zuivere kleurstof in donker bruine glanzende stukken, die zeer gemakkelijk in water oplossen.

De oplossing kan onmiddellijk voor het beitsen van looistofarme houtsoorten gebruikt worden. Men kan met een 3-pcts kaliumbichromaatoplossing nabeitsen.

walpamur-1950s-uk-painting-ad

Waterbeits

Men gaat uit van een geconcentreerde oplossing van geraffineerde Kasselse aarde en voegt gelijke delen ammoniak van een s.g. 0,910 toe. Men neemt bv. een oplossing die 20 pct kleuraarde bevat en voegt 20 pct ammoniak toe.

Aniline-waterbeitsen voor hout

Geel:


Water 99
dl
Tartrazine O of Metanilgeel 1
dl
Oranje:


Water 98 ,5 dl
Orange GG, conc. 1 ,5 dl
Rood:


Water 98
dl
Katoenscharlakenrood 2
dl
Bruin:


Water 97
dl
Alfanolbruin R 3
dl
Groen:


Water 97
dl
Neptunusgroen SBX 3
dl
Blauw:


Water 95
dl
Induline 3
dl
Zwart:


Water 95
dl
Nigrosine WLA conc. 5
dl

Door deze oplossing te mengen kan men alle kleurschakeeringen verkrijgen. De kleurstoffen moeten in kokend water opgelost worden. De kleur is tamelijk goed lichtecht, wordt echter van het hout door water opgelost.
valspar-2-3-hour

Water-wasbeitsen

Montaanwas A (gebleekt) 4
dl
Bijenwas 5
dl
Zachte zeep 1
dl
Potas 3
dl
Water 82
dl
Ammoniak s.g. 0,910 5
dl
 of:
I.G.-was E 3
dl
I.G.-was OP 4
dl
I.G.-was BJ 1
dl
Potas 4
dl
Water 84
dl
Kaliumbichromaat 4
dl

De wassen worden met het water en de potas en de zeep zolang gekookt tot men een gelijkmatige wasemulsie verkregen heeft. Aan de emulsie voegt men dan de ammoniak of de bichromaatoplossing toe. Bij het recept met bichromaat maakt men de emulsie met iets minder water en lost in dit water het bichromaat op.

Aan deze wasemulsie voegt men nu oplossingen van zure kleurstoffen of van Kasselse aarde toe. Hiertoe kan men de oplossingen gebruiken die onder de waterbeitsen genoemd werden, of beter lost men de kleurstoffen in het water op voor men de was verzeept. Hierdoor blijven de beitsen geconcentreerder.

valspar-lak-verf

Schellakbeitsen

Schellak 10
dl
Borax 2
dl
Water 38
dl
Kleurstofoplossing 50
dlSchellak 10
dl
Ammoniumbicarbonaat 2
dl
Water 38
dl
Kleurstofoplossing 50
dl

De schellak wordt door koken in de oplossing van de borax of het ammoniumbicarbonaat opgelost. Dit duurt vrij lang en het verdampte water moet weer toegevoegd worden.

De kleurstofoplossing bestaat uit een oplossing van de kleurstoffen die onder waterbeitsen genoemd werden, echter in de dubbele concentratie.

Tenslotte mengt men de schellakoplossing en conserveert de beits door 0,5 pct formaldehyde van 40 pct toe te voegen.

De beits droogt glanzend op en behoeft dus, in tegenstelling tot de wasbeitsen, niet uitgeborsteld te worden.

tjallema-verf-en-lak

Terpentijnolie-wasbeitsen

Wascompositie:


Gebl. montaanwas Nova 70
dl
Ozokeriet (zacht) 10
dl
Paraffine 50°/52° C 20
dl
 of:
I.G.-was V 70
dl
Paraffine 50°/52° C 30
dl
 of:
Ruwe montaanwas 50
dl
Ozokeriet (zacht) 20
dl
Paraffine 50°/52° C 30
dl

De beits bestaat uit:
Wascompositie 6-8
dl
Terpentijnolie 94-92
dl
Soedankleurstof 1-5
dl

Het montaanwas of I.G.-was V wordt gesmolten, aan de smelt voegt men de kleurstof toe en houdt de massa gesmolten tot de kleurstof geheel opgelost is. Nu voegt men de andere wassen toe en smelt door. Tenslotte wordt de smelt met de terpentijnolie verdund. De terpentijnolie kan gedeeltelijk door lakbenzine vervangen worden.

Hebben

Hfst.6 - Lakken, Verven & Beitsen
uit Mengen & Roeren deel 1:
Lakken, Verven & Beitsen 1
Lakken - Verven - Beitsen - Collodiumoplossing - Informatie
Lakken, Verven & Beitsen 2
Oplosmiddelen - Verdunners - Grondlak voor hout - Poriënvuller of Matlakpasta - Matlak - Politoerlak - Meubellak - Tegen alcohol bestand zijnde lak - Nitro-Japanlakken voor hout
Lakken, Verven & Beitsen 3
Metaallakken - Autolak grondverf - Zwarte autolak - Lederlakken - Bronslak - Kristallak - Nagellak - Paarlemoer-houtlak - Witte nitro-emaillak - Paarlemoerlak voor kunstbloemen - Paarlemoer-dompellak - Paarlemoer-emaillak - Nitrocellulose-rubberlak - Papierlak - Vliegtuigbespanningslak
Lakken, Verven & Beitsen 4
Olieverf - Olielak - Witte huisverf - Zwarte huisverf - Groene huisverf - Loodmenieverf - Zinkverfstof (roestwerend) - Witte verf voor binnen (mat, halfmat, glans) - voorstrijklak voor poreuze muren
Lakken, Verven & Beitsen 5
Vloerlakverf - Lakverf voor hout - Japanlak - Matte lakverf voor binnen
Lakken, Verven & Beitsen 6
Huisverf voor buiten - Amerikaanse voorschriften voor buitenverf - Zwarte moffellak - Black Varnish, Zwarte Lak, Zwarte IJzerlak
Lakken, Verven & Beitsen 7
Houtverf - Plastische verf in poeder - Waterverf - Silicaatverf - Cementwaterverf Koudwaterverf - Schellakoplossing - Kalkeiwitverf (wit) - Olie-emulsie voor waterverf - Kalkvaste lak - Suikergoedlak - Elastische schabloneerverf
Lakken, Verven & Beitsen 8
Gegalvaniseerd ijzer schilderen - Zwarte verf - Hitte aantoonende verf - Ultraviolet-verf - Lichtgevende verf - Siccatief - Witkalk (sneldrogend) - Witte lijmverf
Lakken, Verven & Beitsen 9
Afbijtmiddelen - Olielakken - Harde harslak - Vette harslak - Halfvette harslak - 4-urenlak - Vette harsesterlak - Halfvette harsesterlak - Zeer vette harsesterlak - Slijplak - Vloerlak
Lakken, Verven & Beitsen 10
Meubellak - Zuurvaste lak - Vette buitenlak - Jachtlak - Cobaltsiccatief - Mangaansiccatief - LoodmangaanresinaatIJsbloemenlak - Isolatielak - Loogvaste lakLak voor rubberschoenen - Lak voor betonsilo's - Boekbinderslak - Flesschenlak
Lakken, Verven & Beitsen 11
Harde spirituslak - Stroohoedenlak - Overdruklak - Vioollak - Water-schellakvernis - Matlak - Etiketten-matlak - Accaroid-matlak - Watervaste lak voor vischsnoer - Papierlak - Houtbeitsen - Poriënvuller - Oliebeits - Lakbeits - Het lakken van hout
Lakken, Verven & Beitsen 12
Slijpen van hout - Beitsen van zacht hout - Wasbeits - Chemische beitsen - Zuurvaste zwarte beits - Zwarte beits - Ebbenhoutbeits - Houtcarbolineum - Groen carbolineum - Donkerbruin carbolineum - Carbolineum voor pissoirs - Antiekvernis voor hout - Hout kunstmatig oud maken - Hout bleeken - Plastisch hout - Fixatief voor krijtteekeningen - Lak voor botervaatjes - Lak-emulsie
uit Mengen & Roeren deel 2:
Lakken, Verven & Beitsen 13
Lakken & Verven - Siccatief voor kunstharslakken - Hittevaste lakverf (witte grondlak, roze- en witte deklak)
Lakken, Verven & Beitsen 14
Afbijtmiddel voor verf - Plastisch hout - Poriënvuller - Cellulosegrondlak voor hout - Polijstwater - Chloorcaoutchouc-menieverf - Gietijzer-plamuur - Autoplamuur - Accumulatorenlak - Venstercouvertlak - Scheepshuidverf - Scheepshuidverf tegen het aangroeien - Stearinepek-lak - Schoolbordenverf - Stopverf voor broeikassen - Daklak - Terpentijnolie-was - Waslak - Gekleurde daklak - Olievrije grondlak - Waslijm - Hoedenlak - Vuurvaste aluminiumverf - Vuurvaste zwarte lakverf - Vloerlak met oiticia-olie - Universeele lak - Buitenlak - Slijplak - Vloerlak met barnsteen
Lakken, Verven & Beitsen 15
Slijplak - Traanlak - Chassislak - Spirituslak-politoer - Meubelpolitoer - Meubel-nitrolak - Alkesit-kalkverf - Celluloselijm-plamuur - Synthetische stanslak - Olievrije meubellak - Synthetische moffellak - Moffellak voor benzinereservoirs - Lakplamuur - Etikettenlak - Witte lakverf voor ijzeren ledikanten - Cobaltresinaat - Witte moffellak - Mangaanresinaat - Mangaanoxydulehydraat - Loodresinaat - Linoleumcement - Linoleum-druklak - Linoleumlak
Wasdoeklak - Vlug drogende lak met perilla-olie - Verfafbijtmiddel - Houtolielak - Zaponlak - Acetylcelluloselak - Benzylcelluloselak - Poriënvuller - Moffellak - Combinatielak voor hout - Combinatie-strijklak - Woodstainlak (matlak) - Nitro-plamuur - Bitrocellulose-moffellakken - Machineglazuur - Schilderslijm - Caseïneverf in poedervorm - Scheepshuidverf - Spinspoelenlak - Warm aanvoelende verf - Grafietverf - Zuur- en loogvaste verf - Combinatielak voor buitenwerk - Witte lakverf - Geraffineerde Kasselsche aarde - Waterbeits - Aniline-waterbeitsen voor hout - Water-wasbeitsen - Schellakbeitsen - Terpentijnolie-wasbeitsen

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction