Lijst van afkortingen
kg = kilogram
g = gram
m³ = kubieke meter
cm³ = kubieke centimeter
sec = seconde
oe = graden Celsius
°Bé = graden Baumé
dl = gewichtsdeel
pets = procents
A = ampère
V = volt
opl. = oplossing
gedest. = gedestilleerd
gecalc. = gecalcineerd
geprec. = geprecipiteerd
gebl. ricinusolie = geblazen ricinusolie
med. zeep = medicinale zeep
sicc. = siccatief
lith. vernis = lithografische vernis
pH = waterstofionenconcentratie
aq = kristalwater