Inhoudsopgave
watervogels

Pijlstaart

Pijlstaart
©Ken Billington [CC BY-SA 3.0 ], Wikimedia Commons


Pijlstaart
(Anas acuta)
soort: Grondeleend

De Pijlstaart is een grote, slanke vogel met een lange nek. Een mannetje kan tot 75 cm lang worden, een vrouwtje tot 55 cm.

Buiten het broedseizoen lijken ze wel wat op elkaar maar als het broedseizoen aanbreekt, haal je het mannetje er gemakkelijk tussenuit. Met een witte borst, een streep in zijn nek, een donkere kop en zijn geel-zwarte achterkant, valt hij erg op. Het vrouwtje is lichtbruin en heeft een kortere staart.

Het vrouwtje kwaakt, het mannetje maakt fluittoontjes (zie geluidsopname)
Anas acuta

Anas-acuta
© Arpingstone on Wikimedia Commons

bezoek ook eens

In ons land kun je deze vogels het hele jaar zien, maar de pijlstaarten die in Noord-en Oost-Europa leven, trekken in de winter naar het zuiden, tot aan de evenaar toe. Met ongeveer 100km per uur zijn pijlstaarten snelle vliegers. Je ziet ze in ons land onder andere bij de Wadden, in Zeeland en Zuid-Holland.

Pijlstaarten zijn grondeleenden, dus ze duiken niet helemaal onder water om naar voedsel te zoeken. Ze eten slakjes en kleine waterdiertjes, grassen, graankorels en zaden.

Hun nest maken ze op de grond en daarin hebben ze 1 legsel per jaar van 7 tot 9 eieren (april - juni)


pijlstaarten in de vlucht

Vliegende Pijlstaarten
© Norman West op flickr

bezoek ook eens

Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleend en duikeend - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved