Inhoudsopgave
roofvogels

Rode wouw

Sperwers - Milvus milvus

tyto alba
© yusrablog.com

algemeen
In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar. De soort is echter ook een onregelmatige broedvogel. In ons land is hij redelijk zeldzaam.

Ze vliegen met veel acrobatiek, veel snelle wendingen en plotselinge duikvluchten. De rode wouw heeft een voorkeur voor halfopen landschappen, waar in landbouwgebieden kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed. (bron: wikipedia)De rode wouw heeft een roetrode kleur met witte vleugelvlekken en zwarte vleugeleinden. De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart.

voedsel
De roofvogel is behalve aaseter een zeer goede jager. Zijn prooi bestaat uit kleine en middelgrote zoogdieren, zelfs schapen en vogels.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken, aarde en oude vodden. Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)

De rode wouw overwintert voornamelijk in Zuid-Europa en Noord-Afrika.


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved