Inhoudsopgave
watervogels

Rotgans

Rotgans
© By Andreas Trepte [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons


Rotgans
(Branta bernicla)

De Rotgans zie je in ons land in de winter, vooral aan de kust van de Noordzee en de wadden.
Je ziet ze dan vaak in grote groepen op het water.
In de zomer verblijven de rotganzen in noordelijker gebieden, zoals in West-Siberie.

Het is een kleine, donkere vogel van ongeveer 60cm lang. Hij heeft een korte snavel en een witte vlek in zijn hals. Hij heeft een korte staart, die aan de bovenkant zwart is en aan de onderkant wit.

Naast de 'gewone' Rotgans, zijn er nog twee andere soorten Rotganzen:
- de Wibuikrotgans (Branta hrota) en - de Zwarte Rotgans (Branta nigricans), die je in ons land soms als verdwaalde vogel kan tegenkomen.
branta bernicla in de verdediging

Rorgans in devensieve houding
© Door Public Domain

bezoek ook eens

De ganzen eten zeegras en algen dat ze vinden op drooggevallen moddervlakten (de Wadden)
Maar je ziet ze ook steeds meer op akkers waar ze zich tegoed doen aan granen en gras.

Rotganzen broeden op de toendra's en maken hun nest op de grond bij het water en leggen daarin 1 keer per jaar 4 tot 6 eieren (mei-juni)


rotgans met kuikens

Rotgans met kuikens
© High Arctic Institute on Flickr by alandre lawrence

bezoek ook eens


Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved