Inhoudsopgave
roofvogels

Slechtvalk

Valken - Falco peregrinus

tyto alba
by Niall Benvie on: allposters.co.uk

algemeen
De slechtvalk behoort tot de grootste valken. Met een lengte van gemiddeld 43 cm kan hij een spanwijdte halen van ongeveer 100 cm.

Zijn prooi vangt hij in een snelle duikvlucht en dat zijn meestal vogels maar soms ook andere dieren. Het is een zeer snelle vogel met een gemeten snelheid van soms 349 km/u in duikvlucht. (bron: wikipedia)

Slechtvalken hebben een gestreepte onderzijde met een brede bleke borst. Hij heeft gele poten en een gele snavel. Zijn kop is dofzwart.voedsel
Hun prooien zijn vogels als duiven en eenden maar ook muizen en konzijnen zijn voor hem niet veilig.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nest vaak op een richel van een gebouw of een rots. Ze leggen daarin 2-4 eieren (maart - juni)

vindikhier.nl
by © John C.Avise on: nathistoc.bio.uci.edu
vindikhier.nl
by © John C.Avise on: nathistoc.bio.uci.edu


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved