Inhoudsopgave
watervogels

Slobeend

Anas clypeata
©By Walter Siegmund
[GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5 ]
from Wikimedia Commons


Slobeend
(Anas clypeata)
soort: Grondeleend

Het eerste wat je opvalt bij een Slobeend is de grote snavel. Met die brede spatelvormige snavel roert hij door het water en zeeft er zo voedsel uit.

Het mannetje heeft een groenzwarte kop, die van een afstand zwart lijkt.
Het vrouwtje lijkt wat op de wilde eend maar aan de brede snavel herken je haar direct.
Anas clypeata

Anas-acuta
© Arpingstone on Wikimedia Commons

bezoek ook eens

Slobeenden zie je veel in groepjes. Ze zwemmen vaak vlak achter elkaar aan en dat is voor hun een manier om voedsel te zoeken.
In het omgewoelde water van hun zwemmende voorganger is meestal meer voedsel te vinden, vandaar.

Een slobeend is een grondeleend en tuimelt dus ook voorover om onder water voedsel te zoeken.

Ze maken hun nest aan de waterkant en leggen daarin 1 keer per jaar 8-12 eieren.


Slobeenden in de vlucht

Vliegende Slobeenden
(bruine vogel = vrouw)
© Norman West op flickr

bezoek ook eens

Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved