Inhoudsopgave
roofvogels

Smelleken

Valken - Falco columbarius

vindikhier.nl
afb.© flemishfalcons.com

Smelleken

(Falco columbarius)

algemeen
Het smelleken behoort tot de valken en is een klein onopvallend valkje. Het verdedigt zijn territorium fel, maar laat zich daarbuiten graag benaderen. Het is een snelle vlieger en vliegt vaak vlak boven de grond zodat zijn prooi hem niet ziet aankomen. Het is tamelijk honkvast, maar past zich niettemin goed aan nieuwe omgevingen aan.

Het smelleken durft ook grotere dieren weerstaan, negeert straal mensen tijdens een aanval en deinst er niet voor terug om een volière, serre etc. binnen te dringen Ze worden ook wel dwergvalk genoemd (bron: wikipedia)

Het mannetje is van boven leigrijs, het vrouwtje donkerbruin. Ze hebben een lichtbruine onderkant.voedsel
Smellekens jagen op het open land en eten kleine vogels als gorzen, leeuwerikken en vinken en ook insecten.

nesten en legsel
Ze leggen hun eieren in een kuiltje op de grond of in een oud verlaten nest. Ze leggen daarin 3-6 eieren (april -juni)

smelleken
© foto: allposters.nl

Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved