Inhoudsopgave
roofvogels

Spreeuw

Sturnus vulgaris
foto: maxpixel.net CC 0

Spreeuw
(Sturnus Vulgaris)

De spreeuwen die wij hier in de zomer zien, zitten 's winters een beetje zuidelijker, denk aan België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. Onze winterspreeuwen bevinden zich in de zomer wat noordelijker.

Het verenkleed van de spreeuw is glanzend zwart met, vooral in het zonnetje, een weerschijn van bronsgroen (kop en achterhoofd) en verschillende variaties purper. In de winter is het duidelijker gespikkeld dan in de zomer.

Spreeuwen hebben een lengte van 19-22 cm met een spanwijdte van 37 á 42 centimeter en ze leven en broeden graag met soortgenoten in de directe omgeving.

Hun nesten maken ze in nestkasten, in schoorstenen, gaten in muren en in boomholtes. Het zijn insecteneters die ze vaak in graslanden vinden maar lusten ook veel ander voedsel als larven, bessen, appels en ander fruit.
Je kunt ze dus gerust alleseters noemen.
Spreeuw

De spreeuw broedt van half april tot in juni met één en soms zelfs twee legsels.
Per legsel zijn er 4-6 eieren. De broedduur is ongeveer 12 dagen en na ongeveer 3 weken vliegen de jongen uit waarna ze nog een dag of vijf worden gevoerd.

Spreeuwen vliegen in het najaar vaak in grote groepen (zwermen) en dat is zeer spectaculair om te zien. Er worden de gekste en meest mooie capriolen en duikvluchten gemaakt door zeer dicht op elkaar vliegende vogels zonder dat ze met elkaar botsen.


spreeuwenzwerm
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved