Inhoudsopgave
watervogels

Taigarietgans

Taigarietgans
© Paolo Dolina op flickr.com


Taigarietgans
(Anser fabalis)

Rietganzen zijn er in een aantal ondersoorten. Met de naam Anser fabalis bedoelen we de Taigarietgans, die net als de Toendrarietgans in ons land is te zien.

De Taigarietgans heeft een donkerbruin verenkleed met witte strepen en een lengte tot 90 cm bij een spanwijdte tot 175 cm.

Het is een trekvogel die vanaf november tot ongeveer maart onder andere in ons land overwinteren. Daarna vliegt hij terug naar het hoge noorden om te broeden en de kuikens groot te brengen.
anser fabalis koppel

© Michelle and Peter Wong on orientalbirdimages.org

bezoek ook eens

Hij eet gras en je ziet hem ook voedsel zoeken op akkers, waar hij granen en wortelgewassen uit de grond pikt.

De nesten maken ze vaak in moerassige gebieden op de toendra en hebben 1 legsel per jaar met 4 tot 6 eieren (juni)


taigarietgans in de vlucht.jpg

Taigarietgans in de winter op het ijs
© birds-in-flight.net

bezoek ook eens


Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved