Inhoudsopgave
roofvogels

Tjiftjaf

Phylloscopus Collybita
foto: maxpixel.net CC 0

Tjiftjaf
(Phylloscopus Collybita)

De tjiftjaf is een kleine slanke, zeer bewegelijke zangvogel en een zeer algemene broedvogel in Nederland. Hij lijkt erg op zijn tweelingsoort, de fitis, maar meestal hebben ze donkere poten, terwijl fitissen over het algemeen lichte poten hebben.

Het zijn insecteneters. Ze zijn zeer bewegelijk en vertonen onrustig gedrag.

Het is een trekvogel en ze overwinteren in Zuid-Europa maar in maart is zijn zang al weer te horen.
Tjiftjaf

In de het midden van de zomer houdt hij zich stil maar in september begint zijn tweede zangperiode die doorloopt tot in october.

Hij bouwt zijn nest in de struiken vlak boven de grond en legt 5-6 eieren.


jong-Tjiftjafje
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved