Inhoudsopgave
watervogels

Toendrarietgans

Toendrarietgans
© Adrian Pingstone
op Wikimedia


Toendrarietgans
(Anser serrirostris)

De Toendrarietgans is iets kleiner dan de Taigarietgans en heeft een kortere hals, een ronde kop met een kortere snavel. Verder lijken ze erg veel op elkaar.

Ze broeden in het hoge noorden en op de Russische toendra en komen onder andere in ons land om te overwinteren.
toendrarietgans-vlucht

Een enkele keer worden broedende Toendraganzen gezien in het noorden van ons land.


toendrarietgans-in-de-sneeuw

Toendrarietgans in de winter
© xinjiang.birds.watch

bezoek ook eens


Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved