Inhoudsopgave
watervogels

Toppereend

Toppereend
©By Calibas [GFDL or CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons


Toppereend
(Aythya marila)
soort: Duikeend

Toppereenden zijn zee-eenden. Soms zie je ze ook in kleine groepjes op het land.
In de winter zoeken ze beschutting en zie je ze vaak aan de binnenkant van onze zeedijken.

Het mannetje valt op met zijn zwart-groene kop en zijn lichtgrijze rug. Het vrouwtje is overwegend bruin en heeft een witte vlek boven haar snavel.
Aythya marila koppel

© By Donna Dewhurst, USFWS [Public domain], via Wikimedia Commons

bezoek ook eens

Aan zee duiken ze in het ondiepe water en vangen dan schaaldieren en weekdieren. Maar ze eten ook waterplantjes en ander groenvoer uit het water aan de binnenzijde van de dijk.

Ze bouwen hun nest op de grond bij het water, met daarin dons en veren. Ze hebben 1 legsel per jaar met daarin 8 - 11 eieren (april - juni)


koppel toppereenden
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved