Inhoudsopgave
roofvogels

Tuinfluiter

Sylvia borin
foto: Billyboy, CC BY 2.0, Link

Tuinfluiter
(Sylvia borin)

De tuinfluiter is een zangvogeltje en behoort bij de grasmussen.

Vanaf ongeveer mei kun je ze waarnemen want tijdens het broedseizoen zijn ze onder andere in Nederland en Belgie.
Tuinfluiter

Ze leven in dicht begroeide gebieden, zoals parken, tuinen, struikgewas en bosranden. Hun voedsel bestaat uit insecten en bessen.

Broedparasiet de Koekoek gebruikt vaak het nest van de tuinfluiters om haar eieren in te leggen. De tuinfluiters broeden deze uit en verzorgen de jongen.


tuinfluiter-nest
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved