Inhoudsopgave
roofvogels

Visarend

Sperwers - Pandion haliaetus

tyto alba
by NASA [CC BY-SA 2.0] on wikipedia

algemeen
De visarend is een vrij grote arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels.

Ze hebben hun leefgebied bij onder andere de Oostzee en de Botnische Golf. In Nederland worden ze bij de trek wel eens waargenomen. (bron: wikipedia)De visarend bereikt een grootte van 51-65cm en is donkerbruin van boven en wit van onderen. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwartwitte kop en zijn geknikte vleugels.

voedsel
Visarenden eten vrijwel uitsluitend vis en die vangen ze met hun klauwen door laag over het water te scheren. Je ziet ze dan ook vrijwel alleen maar bij meren of aan zee.

nesten en legsel
Hij bouwt zijn nest in een boom, op een rots of een ander hoog punt en legt daarin 2-3 eieren (april - juli)


vindikhier.nl
© Larry Thompson op discoverlife.org


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved