Inhoudsopgave
watervogels

Waterhoen

gallinula chloropus
© Charles J Sharp (Sharp Photography
CC BY-SA 3.0, Link


Waterhoen
(Gallinula chloropus)

Het Waterhoentje is een donkere vogel met een rood-gele snavel en groene poten met lange tenen.

Het is een wat zenuwachtige vogel, die bij dreigend onraad snel dekking zoekt. Je ziet de waterhoen in ons land en in België het hele jaar door in kleine slootjes maar ook op meren en plassen.

Waterhoenen eten gras, zaden, waterplanten, slakken, insecten en kikkervisjes.
Gallinula-chloropus-2

© Magalhães [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

bezoek ook eens


nest Waterhoen

© de.academic.ru Link

bezoek ook eens

Ze hebben net als de Fuut een 'baltsritueel' dat ze uitvoeren op het water. Het is een bijzondere manier om elkaar te begroeten en bedoeld om de partner aan te trekken en over te halen tot de paring.

Hun nest maken ze - vaak in het riet en vlak bij het water - van stengels en bladeren. Ze hebben 2-3 keer per jaar een legsel van 5 tot 11 eieren (april - augustus)


waterhoen-met-kuikens

© de.academic.ru Link

bezoek ook eens

Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved