Inhoudsopgave
wildlife

Watervogels

Een verzicht van eenden, ganzen, zwanen en andere watervogels in Nederland.

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels
roofvogels
tuinvogels
vogels

watervogels

foto: © donp2000 op photocomp.upclive.com

Vogels in je tuin
Eenden, ganzen en zwanen horen allemaal tot dezelfde familie. Het zijn goede zwemmers en je herkent ze aan hun zwemvliezen. De andere watervogels op deze website moeten het zonder doen.

Eenden kun je in twee groepen indelen.
Zo zijn er de duikeenden, die onder water duiken op zoek naar voedsel. Een voorbeeld hiervan is de Kuifeend.

De andere groep wordt ingenomen door de zwemeenden. Deze kantelen voorover in het water om dicht onder de oppervlakte naar voedsel te zoeken. Hun achterste blijft daarbij boven water. Dit noemen we grondelen en zwemeenden noemen we daarom ook wel grondeleenden. Zoals de Wilde Eend en de Slobeend.

En dan is er nog een groep van watervogels, de kraanvogelachtigen waaronder niet alleen de kraanvogel valt, maar ook rallen, waterhoenen en koeten. 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved