Inhoudsopgave
watervogels

Wilde Eend

Wilde Eend
© Wikimedia Commons or CC BY-SA 3.0


Wilde Eend
(Anas platyrhynchos)
soort: Grondeleend

Wilde Eenden zijn de meest bekende eenden. Ze passen zich gemakkelijk aan hun omgeving aan en je kunt ze overal tegenkomen; van het platteland tot in het stadspark.

Ze hebben een lengte tot ongeveer 60cm met een spanwijdte van 90 tot 98cm bij een gewicht van 700 tot 1500 gram.
Ze leven gemiddeld zo'n 15 jaar maar als ze het goed hebben, kunnen ze een stuk ouder worden.

Het zijn zwemeenden, dus ze tuimelen in het water vaak ondersteboven om voedsel te zoeken. Dat noemen we grondelen en zwemeenden noemen we daarom ook wel grondeleenden. Ze scharrelen trouwens ook op het vaste land veel van hun voedsel bij elkaar.
Anas platyrhynchos koppel

© By Richard Bartz CC BY-SA 2.5 Link

bezoek ook eens

Ze eten kleine waterdiertjes maar ook zaden, graankorrels, wortels en ander groenvoer.

Ze maken hun nest op de grond maar ook wel in een boom, bijvoorbeeld een oude knotwilg. Ze leggen 1 keer per jaar, meestal 8 tot 10 eieren, en broeden die in 4 weken uit.

Op de foto zie je het grondelen om lekkere hapjes vlak onder de opppervlakte op te sporen.


koppel Wilde Eenden
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved