Inhoudsopgave
watervogels

Wilde Zwaan

wilde-zwaan
© esacademic.com - Link


Wilde Zwaan
(Cygnus cygnus)

De Wilde Zwaan is met zijn lengte van 150 cm even groot als de Knobbelzwaan maar met zijn uiterlijk lijkt hij een beetje op een gans.

De vogels hebben een lange zwarte snavel, die naar hun kop overgaat in de kleur geel. De snavel loopt over in een langgerekt voorhoofd.
Ze hebben een luide trompetachtige roep.

Als broedvogel zijn ze zeldzaam en daarnaast zijn het ook schuwe vogels, die een rustige plek opzoeken om hun nest te bouwen.
Hun leefgebied is nabij meren, rietvelden en ondergelopen weilanden.
wilde-zwaan-kop

© Keven Law via desibucket.com, Link

bezoek ook eens

Wilde Zwanen leven van waterplanten en in de winter eten ze ook knollen, granen en bladeren.

Ze bouwen een groot nest van gras en riet aan de waterkant en leggen daarin 1 keer per jaar 5 tot 8 eieren (april - juni)


wilde-zwaan-vlucht

Jonge Wilde Zwaan doet vliegoefeningen
© Ray Wilson op raywilsonbirdphotography.co.uk, Link

bezoek ook eenswilde zwanen op het nest

Wilde Zwanen op het nest
© stinninn

bezoek ook eens


Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved