Inhoudsopgave
roofvogels

Winterkoning

Troglodytes Troglodytes
foto: Andreas Trepte CC BY-SA 2.5, Link

Winterkoning
(Troglodytes Troglodytes)

Het winterkoninkje is een klein gedrongen vogeltje van ongeveer tien centimeter met een opgewipt staartje. De winterkoning is een van de meest algemene vogelsoorten, hij voelt zich thuis in zowel bosrijke als open gebieden.

Ze eten voornamelijk insecten en spinnen.

De zang is helder, met vibrerende scherpe trillers.
winterkoning-met-jongen

Winterkoninkjes kunnen tot drie nesten per jaar hebben, met vijf tot acht jongen per nest. Het nest wordt door het mannetje gemaakt op ongeveer een meter boven de grond in heggen en struiken.


winterkoninkje met jongen op nest
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved