Inhoudsopgave
watervogels

Wintertaling

Anas-crecca-man
© DickDaniels CC BY-SA 3.0 Link


Wintertaling
(Anas crecca)
soort: Grondeleend

De Wintertaling is een kleine eend en een zeer wendbare vlieger. Het is altijd weer mooi om te zien als hij haast loodrecht uit het water opstijgt en in zijn vlucht, plotselinge wendingen uitvoert.

Het mannetje heeft een roodbruine kop met groene strepen. Het vrouwtje is moeilijker herkenbaar en is bruin en lichtbruin gestreept. Je herkent ze ook aan hun snelle vleugelslag tijdens het vliegen.

Wintertalingen zijn zwemvogels en grondelen en snebbelen. Ze eten zaden maar ook larfjes, slakken en kleine waterdiertjes.

Tot onze verrassing ontdekken we hem ook met blauwe kop en strepen (zie foto van Steve Garvie)
Anas crecca koppel

Hun nest is een kuiltje, dicht bij het water, dat ze met dons hebben bedekt. Ze hebben 1 legsel per jaar van 8 tot 11 eieren.


koppel Wintertalingen

© Di Dave Menke USFWS

bezoek ook eens

Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved