Inhoudsopgave
roofvogels

Zeearend

Sperwers - Haliaeetus albicilla

tyto alba
By Uclax at German Wikipedia

algemeen
De zeearend is een zeldzame roofvogel en broedt sinds 2006 weer in Nederland. De 'vliegende deur' zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, is als broedvogel onder andere gesignaleerd in de Oostvaardersplassen. Maar ze houden zich ook op in het Lauwersmeergebied en de Biesbosch.

Zeearend zijn enorme vogels en kunnen 20 jaar oud worden. Ze hebben een lengte van ongeveer 90cm bij een spanwijdte van 200 tot 250cm en worden juist daarom ook vliegende deur genoemd. Met hun witte staart en hun grote gele snavel zijn ze een opvallende verschijning.voedsel
Zeearenden eten vis maar ook zeevogels, visafval, hazen en aas.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nesten in bomen of op rotsen. Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juli)

Bekijk de live webcambeelden van een arendsnest in Decorah, Iowa USA

vindikhier.nl
© Ger Bosma op flickr
vindikhier.nl
© Bence Mate's Hides op hidephotography.com


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved