Inhoudsopgave
watervogels

Zomertaling

Anas-crecca-man
© foto: Nikolay Staykov
op birdsphotographer.com


Zomertaling
(Anas querquedula)
soort: Grondeleend

De Zomertaling is een kleine eend. Je ziet hem niet zoveel en dan alleen nog in de zomer omdat hij in Afrika overwintert.

Het mannetje heeft een roomwitte streep boven het oog tot aan de hals. In vlucht heeft hij een blauwgrijze voorvleugel en een witte buik.

Het vrouwtje is zoals bij veel eendensoorten moeilijker te herkennen. Zij heeft wat grijzere vleugels dan het vrouwtje van de wintertaling.
Anas-querquedula-man-vrouwen

© Tony Hisgett op wikipedia Link

bezoek ook eens

Zomertalingen zijn zwemvogels en grondelen en snebbelen. Ze eten zaden maar ook larfjes, slakken en kleine waterdiertjes.

Hun nest is een kuiltje, dicht bij het water, dat ze met dons hebben bedekt. Ze hebben 1 legsel per jaar van 8 tot 11 eieren.


zomertaling-vlucht
Overzicht Watervogels

bergeend
krakeend
pijlstaart
slobeend
smient
toppereend
wilde eend
wintertaling
zomertaling
brandgans
canadese gans
grauwe gans
kleine rietgans
kolgans
taiga-rietgans
toendra-rietgans
rotgans
kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan
fuut
meerkoet
waterhoen
vogels

roofvogels
tuinvogels
vogels

Op deze pagina 's zie je een overzicht van de meest voorkomende watervogels in ons land, zoals eenden - grondeleenden en duikeenden - ganzen en zwanen.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved