Inhoudsopgave
roofvogels

Zwarte wouw

Sperwers - Milvus migrans

tyto alba
© Rajiv Lather on birding.in

algemeen
De zwarte wouw komt vrij veel in Europa voor, met name in Zuid-Europa. In Nederland is het een zeldzame doortrekker, hoewel de soort ook incidenteel in Nederland tot broeden komt, onder andere in 2000 bij Doesburg. Buiten Europa is de zwarte wouw zeer algemeen in delen van Afrika en Australië en in India. In veel tropische steden kunnen grote aantallen worden aangetroffen, onder andere op vuilnisbelten. (bron: wikipedia) (bron: wikipedia)

De zwarte wouw is een donkerbruine vogel, tegen het zwarte aan. De vogels hebben een vorkvormige zwarte staart. Zwarte wouwen worden ongeveer 24 jaar oud.voedsel
De zwarte wouw eet dode dieren (aaseter). Ook jaagt hij op op kleine prooien als grote insecten, vissen, en kleine reptielen, vogels en zoogdieren.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nesten in bomen van onder andere takken en aarde. Daarin leggen ze 2-4 eieren (maart -juni)

vindikhier.nl
Pasgeboren en nog helemaal wit
vindikhier.nl
© J.K. Lindsey op: commanster.eu


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved